FN kritiserar USA:s blockaden och militärbasen i Guantanamo

Jänksoldat vid Guantanamo Bay. Foto: Cesar Monroy. Creative Commons

FN kritiserar blockaden och USA:s bas i Guantanamo

Ingenting inom synhåll verkar påverka USA:s blockad av Kuba. De kritiska rösterna inom och utanför USA misslyckas; det verkar inte pågå någon som helst process för ändring på den nu förda politiken.

Nyligen deklarerade FN sitt fördömande med ovanlig kraft, utifrån sin legala auktoritet och sin erfarenhet av Kuba.

Kritiken mot USA:s Kubapolitik inom USA förbises i huvudsak av funktionärerna i Washington på grund av låg prioritering. De koalitioner av stater som fördömer blockaden saknar permanent makt och har inte medel för att genomdriva sina krav. Opinionen mot blockaden från nationer och enskilda, var för sig eller tillsammans, är nyttiga framför allt för att öka medvetenheten.

FN är annorlunda på grund av sin institutionella kapacitet. Det visar sig årligen när Generalförsamlingen röstar för den kubanska resolution som kräver ett slut på blockaden. Varje år får omröstningen uppmärksamhet på grund av det överväldigande resultatet i världssamfundets organisation FN.

FN är unikt genom sin stadga, som trädde i kraft 24 oktober 1945. Stadgan anger vad som gäller för fred och mänskliga rättigheter. Det är legalt kopplat till medlemsländerna som en traktat och förespråkar fred, nej till krig och mänskliga rättigheter. Det är juridiskt kopplat till de deltagande länderna.

En annan aspekt är att FN arbetar i Kuba och deltar i kubanska angelägenheter. På så sätt har FN:s kritik av USA:s krig mot Kuba en särskild tyngd och auktoritet.

Sedan 2015 arbetar specialister från FN med att implementera den utvecklingsplan, ”Planes Nacionales para el Desarrollo Económico y Social Sostenible”, som FN tagit fram för ett dussintal länder, inklusive Kuba. De arbetar i dessa länder med en plan fram till 2030. De huvudsakliga målen är regeringarnas effektivitet, ändringar i produktionen, skydd av naturresurser och miljö, samt mänsklig utveckling med jämlikhet.

När det gäller Kuba är 22 byråer, stiftelser och program inblandade varav 11 finns på plats fysiskt på ön. Dessa utfärdade nyligen en rapport om sina aktiviteter under 2022.

Francisco Pichón är född i Colombia och fungerar som lokal koordinatör för FN-programmet. I ett tal till den kubanska nyhetsbyrån noterade Pichón att hans team på Kuba deltog tillsammans med kubanerna i att hantera katastrofsituationer och utvecklingsbistånd. Samarbetet försvårades, noterade han, av ”den ekonomiska, kommersiella och finansiella blockad som USA infört”.

Pichón vittnade om det ständiga behovet av att göra justeringar. Att med effekterna av Covid-19; stigande priser på livsmedel, energikällor och mer; kriget i Ukraina, var partnerna tvungna att ”kringgå USA:s ekonomiska sanktioner” och undvika Kubas uteslutning från ”internationella finansiella mekanismer”.

Pichón betonade hur komplicerat det är att utföra någon form av betalning, inte minst då kostnaderna stiger när resurser måste importeras från avlägsna länder och eftersom Kuba är utestängt från internationella kreditinstitut och banktjänster.

Tanken att FN är en potentiellt kapabel partner för att förhindra USA:s aggression mot Kuba får ytterligare styrka efter det nyligen avslutade besöket på Kuba av FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter och terrorismbekämpning.

Juridikprofessorn Fionnuala Ni Aolain undersökte situationen för fångarna på den nordamerikanska marinbasen Guantanamo Bay på Kuba. USA:s regering ockuperade mark där som ett villkor för att godkänna en konstitution för det nyligen självständiga Kuba 1902. Den kubanska regeringen fördömer ockupationen som ett brott mot internationell rätt. Närmare 800 personer har suttit fängslade på basen sedan 2002. Fortfarande plågas 30 män på platsen. I en intervju vittnade Aolain om USA:s brott mot de mänskliga rättigheterna: ”Männen är fastkedjade när de rör sig i anläggningen. De var kedjade när de träffade mig”. Han hänvisade till ”enorma brister … i medicinsk vård, i standardrutiner. Låt mig vara tydlig. Tortyr är det mest avskyvärda och fruktansvärda av brott”.

Aolain citerades i en kubansk rapport och hänvisade till ”de anhopade försvårande effekterna på varje fånges värdighet, frihet och grundläggande rättigheter, vilket jag anser vara grym, omänsklig och förnedrande behandling enligt internationell lag”.

Progreso Weekly 230706 (ZT)

ONU golpea con fuerza bloqueo de EE.UU. a Cuba y la prisión en Guantánamo

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72