FN-rapporten om Venezuela är ett beställningsverk från Washington

Mänskliga rättigheter
Michelle Barchelet. UN Photo by Violaine Marti, Creative Commons

Michelle Bachelets FN-rapport om Venezuela är ett rent beställningsverk från Washington och högeroppositionen i landet. Bachelet bjöds in till Venezuela av president Maduro. Trots det är över 80 procent av alla intervjuer gjorde med personer utanför landet. Vittnesmålen hon fick höra av anhöriga till mördade chavister är fullständigt ignorerade. Effekten av sanktionerna likaså. Bachelet bidrar till fortsatt polarisering och kris. En drängtjänst. 

Bachelets besök till Venezuela hade potential. Men rapporten som hon levererade är i grunden bristfällig och en besvikelse. Det är ett förlorat tillfälle. Venezuela har bett om rådgivning och teknisk assistans, i god tro.

Jag skulle uppmana Bachelet att ersätta gruppen som assisterar henne och se till att det nya teamet arbetar professionellt och opartiskt.

Det är oprofessionellt för FN-teamet att ignorera eller inte ge vikt åt bidragen från Fundalatin, Grupo Sures, Red Nacional de Derechos Humanos och de specifika svaren som Venezuelas regering givit. [Bachelet fick också möta föräldrar till ungdomar som bränts levande av Venezuelas högeropposition av det enda skälet att de stödde regeringen och var mörka i hyn. Detta nämns överhuvudtaget inte i rapporten] Den viktigaste principen för en ärlig undersökare är att lyssna till alla parter. Alla sidor måste få komma till tals. Rapporten borde också ha tagit upp lagstridigheten i de upprepade försöken till en statskupp. Latinamerika har fått nog av alltför många högerkupper. Och det finns inget mer odemokratiskt än en kupp.

Rapporten borde ha tagit upp det bakslag för mänskliga rättigheter som kuppen under Pedro Carmona 2002 innebar och innebörden i de dekret som då utfärdades. Troligen skulle de upprepas av högerns oppositonsledare.

Rapporten till FN:s människorättsråd ger knappast uppmärksamhet till det centrala problemet – den finansiella blockaden och sanktionerna som orsakar så mycket lidande och död.

Venezuela alla problem kan lösas, men först måste de kriminella sanktionerna från USA hävas. Se rapporten från professor Jeffrey Sachs och Mark Weisbrot [som visar att sanktionerna enbart 2017 till 2018 resulterat i 40 000 venezolaners för tidiga död, på grund av omöjligheten för landet att importera livsviktiga mediciner.]

Venezuelas människorättsunderskott kan ordnas upp genom dialog och samarbete. Och där borde FN:s generalsekreterare och Michelle Bachelet spela en medlande roll.

FN:s tidigare expert för Venezuela Alfred de Zayas’ Human Rights Corner 190705

UN report on Venezuela