FN:s generalsekreterare berömmer Kuba

FN:s generalsekreterare berömmer Kuba för arbetet i Cepal

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres framhöll idag Kubas ledarskap i Den Ekonomiska Kommissionen för Latinamerika och Karibien, Cepal. Det i samband med att det roterande ordförandeskapet nu går över från Kuba till Costa Rica.

Sedan 2018, då Kuba tog över ordförandeskapet, har Kuba fortsatt att framgångsrikt bidra till att genomföra besluten att främja jämlikhet, hållbar utveckling och samarbete, sa generalsekreteraren när han invigde den 38:e sessionsperioden i Cepal.

I sitt tal sa Guterres att han var i Havanna när Kuba tog över ledarskapet i Kommissionen 2018, men att det nu är samlat virtuellt på grund av pandemin.

I samband med detta möte så framhöll också Alicia Bárcena, från Cepals verkställande sekretariat, Kubas bidrag till regionen och organisationen sedan 2018. ”Det har varit ett exceptionellt ordförandeskap, framstående och det har blivit vår uppgift att arbeta under denna pandemi. Vi har visat kapaciteten på att reagera omgående, vilket krävs i situationer som denna.” Hon betonade också Kubas solidariska bidrag och landets prioritering av internationellt samarbete som ett viktigt verktyg för en hållbar utveckling med jämlikhet.

Barcena berömde Kubas ledarskap för att ha utvecklat solidariskt samarbete, främja samarbete Syd-Syd, liksom triangulärt samarbete och genomförandet av de 17 målen i ”Mål för en Hållbar Utveckling”. Kuba utmärker sig genom sin uthållighet och kapacitet i sökandet efter sin egen utvecklingsmodell, sa hon vidare.

Hon refererade också till landets stora framgångar när det gäller allomfattande hälsovård och utbildning för alla. Man behöver inte gå längre så ser vi att det är många länder i regionen som under pandemin fått ta del av solidariteten och samarbetet från kubansk hälsovårdspersonal.

 Prensa Latina 201027

Titular de ONU reconoce liderazgo de Cuba en la Cepal

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72