FN:s människorättschef i Venezuela. Bakslag för oppositionen.

Michelle Bachelet med president Maduro i presidentpalatset i Caracas. Foto: Prensa Presidencial

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Chiles förre president Michelle Bachelet, har besökt Venezuela på inbjudan av landets regering. 

En första kommentar av FN:s människorättschefens tredagarsbesök i Venezuela 19-21 juni.

1. Bachelet träffade alla hon ville träffa. Det fanns aldrig några villkor eller hinder. Hon träffade både oppositionella organisationer och oppositionsledda Nationalförsamlingen, liksom statliga myndigheter, regeringen, regeringsvänliga organisationer och den konstitutionella nationalförsamlingen.

2. Mänskliga rättigheter blev trots allt huvudtemat. Oppositionen hade inte kraft att lyfta upp i agendan regimskifte eller militär intervention. Det blev inga större demonstrationer heller, de som anordnades var fredliga och det blev inga konfrontationer. Debatten från båda sidorna kretsade i stort sett om mänskliga rättigheter. Plötsligt infann sig i landet en normalisering i den politiska debatten, åtminstone i tre dagar, bortom allt våld och konfrontationer som annars präglat politiken.

3. Maduro och regeringen vann ett viktigt slag internationellt. De stora mediebolagen gjorde allt för att undvika att skildra Venezuela som ett land med myndigheter, en president som har kontroll över landet, en opposition som öppet och fritt demonstrerar, kritiserar och träffar internationella aktörer. Ja, det var oundvikligt att rapportera att FN:s Människorättschef träffat presidenten Maduro. Bachelet gav öppet sitt stöd till dialogen i Norge, till USA:s och de högerradikalas fasa, och nämnde att sanktionerna försämrat situationen för venezolanerna.

4. Vinnaren är de mänskliga rättigheterna. Bachelet sa att hon kommit överens med Maduro om att två FN-tjänstemän ska vara kvar i landet för att bistå med råd och uppföljning. Sen uppmanade hon myndigheterna att släppa alla de som sitter i fängelse för att ”de utnyttjat sina medborgerliga rättigheter på fredligt vis”. Det var inte precis vad oppositionen förväntade sig eftersom de allra flesta av dem är dömda för mord, skadegörelse och våld. Representanten för den USA-finansierade Foro Penal Alfredo Romero menade att Bachelets uttalanden var ”lite blyga”. En rapport från det tredagars besöket kommer att presenteras i Geneve den 5 juli.3. Maduro och regeringen vann ett viktigt slag internationellt. De stora mediebolagen gjorde allt för att undvika att skildra Venezuela som ett land med myndigheter, en president som har kontroll över landet, en opposition som öppet och fritt demonsterar, kritiserar och träffar internationella aktörer. Ja, det var ounvikligt att rapportera att FN:s Människorättschef träffat presidenten Maduro. Bachelet gav öppet sitt stöd till dialogen i Norge, till USA:s och de högerradikalas fasa, och nämnde att sanktionerna försämrat situationen för venezolanerna.

Nordic Vene 190624

FNs Högkommissarie för Mänskliga Rättigheter Michelle Bachelet i Venezuela på president Maduros inbjudan

Det blev en välkommen kovändning av Michelle Bachelet som i mars i år, då nybliven FNs Högkommissarie för Mänskliga Rättigheter, gick till hårt angrepp mot Venezuelas regering för brott mot mänskliga rättigheter. Hon anklagade utan grund Venezuelas regering för att kriminalisera fredliga protester och att låta säkerhetsstyrkor och väpnande regeringstrogna grupper godtyckligt gripa, tortera och mörda en fredlig opposition.

Detta angrepp på Venezuela var desto mer uppseendeväckande eftersom FNs Människorättsråd bara några månader tidigare publicerat en utförlig rapport om hur EUs och USAs ekonomiska sanktioner mot Venezuela allvarligt hade förvärrat krisen genom att stoppa och fördröja leveranser av livsmedel och läkemedel, och drivit på den stora utvandringen till grannländerna.

Det var MR-rådets egen utsedda oberoende expert, Alfred Maurice de Zayas, som när han presenterade sin rapport för MR-rådet sa: ”De ekonomiska sanktionerna dödar”, och påminde om att USAs ekonomiska krigföring är ett brott mot internationell rätt. Han jämförde den ekonomiska krigföringen mot Venezuela med den som USA förde mellan 1970 och 1973 mot Salvador Allende i Chile och på 80-talet mot Daniel Ortegas regering i Nicaragua. Och den som alltsedan 1960 försökt svälta ut Kuba

Mot den bakgrunden – och mot bakgrund av Bachelets egen upplevelse av militärkuppen i Chile 1973 – väckte det stor förvåning i mars när hon, som första åtgärd i sin nya roll som FNs Högkommissarie för Mänskliga Rättigheter, angrep Venezuelas regering för den brist på livsmedel och läkemedel och den ökade utvandring, som USAs ekonomiska krigföring hade orsakat. Detsamma gäller hennes samtidiga angrepp på Nicaragua.

Nu förvånar Bachelet igen, men till det bättre. Nu har hon besökt Venezuela på president Maduros inbjudan, framförd redan i november 2018. Och nu kritiserar hon USAs och EUs ekonomiska sanktioner mot Venezuela: ”Jag är bekymrad över de sanktioner mot oljeexporten och guldhandeln som fördjupar och förvärrar den ekonomiska krisen”.

Hon erkänner den skada som sanktionerna tillfogat hälsovården, utbildning och den sociala tryggheten för Venezuelas folk, och uppmanar till samtal.

Efter tre dagar i Venezuela presenterade Bachelet under besök i delstaten Guaira en preliminär rapport om tillståndet i landet. Besöket avslutades med ett möte i presidentpalatset med den Bolivarianska Republiken Venezuelas grundlagsenliga president, Niclas Maduro.

Bachelet uppmanar till samtal: ”Jag har uppmanat alla politiska ledare att delta konstruktivt i de samtal som Norge har möjliggjort och att söka alla möjliga lösningar för att lösa upp det aktuella politiska läget i Venezuela. Över 30 miljoner venezolaners öde är beroende av sina ledares vilja och förmåga att sätta folkets mänskliga rättigheter före alla personliga politiska eller ideologiska ambitioner”, sa Bachelet, och framhöll att landets problem bara kan lösas om alla samhällsaktörer deltar på allvar och uppriktigt. ”De politiska ledarna bör finna lösningar och min stab är inställd på att samarbeta och rekommendera åtgärder för att skydda de mänskliga rättigheterna fullt ut.”

Bachellet tillade att två företrädare för FNs Människorättsråd stannar kvar Venezuela för att bistå, ge goda råd och tekniskt stöd. Och att hon kommer att lägga fram en rapport den 5 juli.

Presidenten Maduro tog emot i presidentpalatset och uttryckte sin tillfredsställelse över de förda samtalen, att de varit en framgång för Venezuela och FNs system för mänskliga rättigheter : ”Jag har sagt till Michelle Bachelet att hon kan räkna med mitt stöd som republikens president, stats- och regeringschef, och att vi allvarligt ska beakta hennes rekommendationer.”

Eva Björklund  Resumen Latinoamericano 190622