Folkens toppmöte kräver att Kuba tas bort från terroristlistan

Folkens toppmöte

Folkens toppmöte kräver att Kuba tas bort från terroristlistan

I en principdeklaration krävde folkens toppmöte Bryssel-2023 i dag att USA tar bort Kuba från sin unilaterala lista över länder som stöder terrorism.

Forumet, som kommer att äga rum den 17 och 18 juli, ansåg att detta krav bör uttryckas vid det toppmöte som Europeiska unionen (EU) och Gemenskapen för Latinamerikanska och Karibiska stater (CELAC) kommer att hålla samma dagar i Bryssel.

Man betonade vikten av att mötet mellan de båda regionerna inte bara fördömer utan också fattar konkreta beslut för att på alla områden bekämpa blockader och ensidiga tvångsåtgärder mot suveräna stater i Latinamerika och Karibien.

I januari 2021, bara några dagar innan Donald Trump lämnade Vita huset, förde han upp ön på listan över länder som stöder terrorism, en mekanism som inte har någon som helst internationell uppbackning och som väcker globalt förkastande.

Utan trovärdiga argument har USAs nuvarande president Joseph Biden behållit Kuba på den ensidiga listan, trots sina vallöften om att vända Trumps aggressivitet mot Kuba, uttryckt i 243 åtgärder som syftar till att skärpa den ekonomiska, kommersiella och finansiella blockaden.

I sin principförklaring efterlyste Folkens toppmöte förbindelser mellan EU och Latinamerika/Karibien som begraver all hegemonisk och kolonialistisk hållning och sätter stopp för upptrappningen av militarism och interventionism i länderna i Syd, i enlighet med internationell rätt och FN-stadgan.

I FNs generalförsamling har den blockad som Washington utövat mot Kuba i mer än sex decennier fått ett nästan enhälligt avslag under de senaste 30 åren, just för att den ignorerar det multilaterala organets stadga och internationell rätt, liksom p.g.a. dess extraterritoriella natur.

I den text som undertecknats av mer än hundra sociala, fackliga, kulturella och politiska organisationer uppmanas också EU och CELAC att göra gemensam front mot den olagliga tillämpningen av extraterritoriella åtgärder som kränker de mänskliga rättigheterna.

När det gäller Kuba fördömde Folkens toppmöte USAs beslut att automatiskt annullera viseringsfrihet för medborgare från de båda kontinenterna som har besökt Kuba, en åtgärd som ingår i den orättvisa åtgärden att beteckna Kuba som en sponsor av terrorism.

Prensa Latina 230712 /cv

Exige Cumbre de Pueblos salida de Cuba de lista sobre terrorismo