Folket utser och väljer sina representanter i Kuba

I Kuba förekommer inget våld vid valen. Valurnorna vaktas av barn. Foto: Juventud Rebelde

Folket utser och väljer sina representanter i Kuba

Mellan 21 oktober och 18 november har fler än 6 miljoner medborgare varit med på de grannskapsmöten där kandidaterna nomineras. Det betyder att 73 procent av röstberättigade kubaner utnyttjat sin rätt att medverka vid nomineringarna. I söndags var det så dags att välja ledamöter till kommunfullmäktige bland de kandidater som folket nominerat. Det gjordes i  23 480 vallokaler. 

Valen visar på den folkliga demokrati som råder i Kuba. Här utses kandidaterna av folket på möten där vem som helst kan nominera vem som helst (utom sig själv). Inga pengar är inblandade i valprocessen. Inga valkampanjer får drivas. Partier har ingen roll att spela. Det är de personliga kvalifikationerna som räknas. De utsedda kandidaterna presenteras på anslagstavlor. Alla från 16 års ålder har rösträtt. Alla har rätt att få ledigt för att rösta. När det fortfarande återstod två timmar av vallokalernas öppethållande hade 64 procent av de röstberättigade avlagt sin röst. 

De som väljs behåller sina tidigare löner och återgår, i de flesta fall, till sina ordinarie arbeten efter valperioden som är fem år. Politik är alltså inte en lönsam karriär, utan ett förtroendeuppdrag. I de valkretsar där ingen kandidat fått över 50 procent av rösterna hålls en andra omgång 4 december. 

Strävan är att få en sammansättning med en blandning av åldrar, yrken, kön osv. så att alla sektorer av samhället kommer till tals. 

Rösträkningen är öppen, vem som helst som vill har rätt att vara med under denna.

Kuba utövar sin demokrati. Men det uppskattas långt ifrån av alla. På valdagen valde Facebook att stänga ner en rad kubanska konton, till exempel nyhetssidan Cubadebate, med 850 000 följare.

Under en tid har det från utlandet också pumpats in uppmaningar till demonstrationer mot Kubas regering på valdagen. Av detta såg man inget. Likaså försöker dessa grupper misstänkliggöra valen. De har, i påkostade kampanjer, påstått att kubanerna inte kan välja, bara bekräfta. Ett märkligt påstående när kommunalvalen är ett exempel på demokrati som har få motsvarigheter i världen. Var annars är det medborgarna själva som både nominerar och väljer? Trots många försök har de så kallade dissidenterna aldrig lyckats få stöd av över hälften av väljarna i någon valkrets, vilket krävs för att bli vald. Därför baktalar de valen och uppmanar till bojkott. Också det med föga framgång. 

Cubadebate, Cubainformacion med flera källor

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!  

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72