The Impact of the Blockade on Cuba.

The Impact of the Blockade on Cuba.

Såväl medicinsk utrustning som livsnödvändiga mediciner drabbas av USA:s blockad. En krigshandling enligt FN-stadgan.