Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/forbindelserna-usa-kuba/
Export date: Tue Jun 18 21:22:20 2024 / +0000 GMT

Förbindelserna USA – Kuba
Biden kallar Kuba för en misslyckad stat - 
Kuba säger att han försöker göra det till en sådan

Men de pratar åtminstone med varandra?

Efter fem år av ensidigt påtvingad diplomatiskt frysning verkar USAs diplomater nu vara villiga att åtminstone träffa sina kubanska motsvarigheter.

Under de senaste veckorna har Kubas biträdande utrikesminister Carlos Fernández de Cossío offentligt talat om läget i förbindelserna mellan USA och Kuba och sina senaste samtal med tjänstemän från USAs utrikesdepartementet.

Hans redogörelse för samtalen ger föga anledning till optimism.

Fernández de Cossío berättade för AP att hans motparter "inte fann någon anledning" att ha kvar Kuba på utrikesdepartementets lista över statliga sponsorer av terrorism, men de hävdar att det skulle vara "politiskt svårt" att ta bort Kuba.

Det verkar också vara politiskt svårt för Bidenadministrationen att tala med sådan uppriktighet offentligt, vilket framgår av utrikesdepartementets talesman Ned Prices undvikande svar närhelst han får direkta frågor om Kuba.

Biden's decision to keep Cuba on the State Sponsors of Terrorism list is so indefensible that even @StateDeptSpox 1 seems unable to justify or take responsibility for it, fumbling over and evading @APDiploWriter 2's straightforward questions while citing neither "facts" nor evidence. pic.twitter.com/s8xeintUgh 3
— Belly of the Beast (@bellybeastcuba) July 27, 2022 4


Bidens beslut att behålla Kuba på listan över statliga sponsorer av terrorism är så oförsvarbart att till och med utrikesdepartmentets talesperson verkar oförmögen att rättfärdiga eller ta ansvar för det, då han fumlar och undviker journalisters raka frågor samtidigt som han varken citerar "fakta" eller bevis.


USA har visat vissa begränsade tecken på engagemang med Kuba, bland annat genom att erbjuda teknisk rådgivning som svar på branden i oljehamnen i Matanzas nyligen (även om USAs sanktioner hindrade hjälpinsatser) och genom ökat samarbete mellan USAs kustbevakning och dess kubanska motsvarigheter.

US-#Cuba 5 engagement in the last month alone: technical exchange to address Matanzas fire recovery, release of Cuban American convicted of espionage, restart of CFRP, and now cooperation on maritime migration & drug smuggling. All positive developments in areas of mutual interest. https://t.co/KhrX0GG6WK 6
— Ricardo Herrero (@ric23) September 10, 2022 7


Kontakter mellan USA och Kuba bara under den senaste månaden: tekniskt utbyte för att hantera återställandet efter branden i Matanzas, frigivning av en US-kuban som dömts för spioneri, återstart av familjeåterföreningsprogrammet och nu samarbete om migration till sjöss och narkotikasmuggling. Allt detta är en positiv utveckling inom områden av ömsesidigt intresse.


Efter att orkanen Ian drabbade västra Kuba förra månaden svarade USA på Kubas begäran om hjälp genom att skicka 2 miljoner US-dollar i bistånd via Röda korset tillsammans med dussintals brandskyddskläder då många förlorades i Matanzasbranden. [Samtidigt ska man veta att blockaden kostar Kuba 15 miljoner dollar OM DAGEN].

I april ledde Fernández de Cossío en kubansk delegation till Washington för att för första gången på fyra år träffa USA-tjänstemän om migration, vilket utrikesdepartementet beskrev som en "konstruktiv diskussion" bland andra samtal som det söker med den kubanska regeringen.

Dessutom har Biden återupptagit begränsad viseringshantering i Havanna och lättat på vissa restriktioner för resor och penningöverföringar.

Men på det hela taget har Bidens Kubapolitik varit i stort sett omöjlig att skilja från Trumps.

Förutom att hålla Kuba kvar på listan över statliga sponsorer av terrorism har Bidens administration ännu inte upphävt avdelning III i Helms-Burtonlagen, som Trump aktiverade i maj 2019 och därmed blev den enda presidenten att göra det på 23 år, dvs. sedan lagen infördes. Avdelning III har utlöst en uppsjö av stämningar i USAs domstolar mot företag i USA och utomlands som gjorde affärer på Kuba under Obamas administration.

Både avdelning III och terrorlistan har avskräckt utländska företag och banker från att göra affärer med Kuba, vilket ytterligare har skurit av ön från det internationella finansiella systemet och begränsat dess tillgång till krediter och investeringar.

USAs sanktioner gäller fortfarande US-amerikaners resor, handel och överföringar till ön, liksom tredjeländers möjlighet att sälja bränsle och reservdelar till Kuba, som härjas av dagliga strömavbrott på grund av bränslebrist och åldrande energiinfrastruktur.

Dessutom har Biden-administrationen lanserat program för "främjande av demokrati" som enligt Fernández de Cossío syftar till att störta den kubanska regeringen.

The Biden administration will soon disburse $6.25 million in “democracy promotion” funding. The U.S. spends over $20 million a year on these programs, which are aimed at toppling the Cuban government. “In any nation, this is illegal” says @CarlosFdeCossio 8. https://t.co/ws9CAWrXLO 9 pic.twitter.com/f2puw81ZoQ 10<
— Belly of the Beast (@bellybeastcuba) September 15, 2022 11


Bidenadministrationen kommer snart att betala ut 6,25 miljoner dollar i medel för "demokratifrämjande". USA spenderar över 20 miljoner dollar per år på dessa program som syftar till att störta den kubanska regeringen. "I alla länder är detta olagligt" säger @CarlosFdeCossio.


USA "sänker befolkningens levnadsstandard och spenderar samtidigt miljontals av sina skattebetalares dollar på att uppmana människor att agera mot [den kubanska] regeringen", säger Fernández de Cossío till Reuters.

Trump-administrationen konstruerade en mängd falska berättelser om Kuba för att rättfärdiga det totala avsteget från Obamas politik av engagemang, varav några senare har antagits antingen implicit eller explicit av Bidens tjänstemän.

Bidenadministrationen fortsätter till exempel att anklaga Kuba för "människohandel" när kubanska läkare tjänstgör på internationella uppdrag för att stärka folkhälsosystemen i det globala syd och hjälpa till att bekämpa covid runt om i världen, inklusive i Europa.

Enligt Fernández de Cossío har Biden fört fram en ny falsk berättelse och kallat Kuba för en "misslyckad stat" trots att dess banbrytande bioteknikindustri och omfattande folkhälsosystem har gjort landet till ett av världens mest vaccinerade länder.

Bidens mål är enligt Fernández de Cossío "att göra Kuba till en misslyckad stat".

Last year, Biden called Cuba a “failed state.” But recent figures show that Cubans can expect to live to 79, while in the U.S. that number has dropped to 76. @Newsweek 12 credits Cuba's free health system based on preventive and primary care. https://t.co/XR4Nd1vOWc 13 pic.twitter.com/TyBTSd4LZi 14
— Belly of the Beast (@bellybeastcuba) September 14, 2022 15


Förra året kallade Biden Kuba för en "misslyckad stat". Nya siffror visar dock att kubaner i genomsnitt kan räkna med att leva 79 år, medan den siffran i USA har sjunkit till 76 år. @Newsweek berömmer Kubas kostnadsfria hälsovårdssystem som baseras på förebyggande och primärvård.


Belly of the Beast 221028
/cv

Biden Called Cuba a Failed State. Cuba Says He's Trying to Make It One 16


 

Links:
 1. https://twitter.com/StateDeptSpox?ref_src=twsrc%5E tfw
 2. https://twitter.com/APDiploWriter?ref_src=twsrc%5E tfw
 3. https://t.co/s8xeintUgh
 4. https://twitter.com/bellybeastcuba/status/15522612 43632852993?ref_src=twsrc%5Etfw
 5. https://twitter.com/hashtag/Cuba?src=hash&ref_ src=twsrc%5Etfw
 6. https://t.co/KhrX0GG6WK
 7. https://twitter.com/ric23/status/15684055871924142 18?ref_src=twsrc%5Etfw
 8. https://twitter.com/CarlosFdeCossio?ref_src=twsrc% 5Etfw
 9. https://t.co/ws9CAWrXLO
 10. https://t.co/f2puw81ZoQ
 11. https://twitter.com/bellybeastcuba/status/15704075 52437092352?ref_src=twsrc%5Etfw
 12. https://twitter.com/Newsweek?ref_src=twsrc%5Etfw
 13. https://t.co/XR4Nd1vOWc
 14. https://t.co/TyBTSd4LZi
 15. https://twitter.com/bellybeastcuba/status/15700449 97642117120?ref_src=twsrc%5Etfw
 16. https://www.bellyofthebeastcuba.com/cossio-biden-f ailed-state
Post date: 2022-11-07 11:38:52
Post date GMT: 2022-11-07 10:38:52

Post modified date: 2022-11-07 11:38:52
Post modified date GMT: 2022-11-07 10:38:52