Ingen bild

Globalarviket

2000-05-14 Eduardo Rueda 0

Globalarkivet bygger på ett samarbete mellan föreningar och tidskrifter med fokus på globala rättvisefrågor, solidaritet och hållbar utveckling. Projektet samordnas av Världsbiblioteket som har sina lokaler i Solidaritetshuset i Stockholm.