Banker blockerar nödhjälp

2019-02-20 Upplagt av Zoltan T

Nödhjälp till Kuba efter tornadon försvåras av att många europeiska banker vägrar överföra pengar till ön. Bankerna är rädda för USA:s repressalier. Regeringarna i Europa [ … ]

USA driver Nej-kampanj i Kuba

2019-02-19 Upplagt av Zoltan T

USA i Nej-kampanj inför omröstningen i Kuba Inför folkomröstningen om Kubas nya grundlag har USA (!) dragit igång en påverkanskampanj som via falska konton på [ … ]

Pressfrihet?

2019-02-16 Upplagt av Zoltan T

Att media inte ger någon neutral bild av det som händer vet de flesta läsare av denna hemsida. Nedan, några korta reflektioner kring detta från [ … ]

Venezuelasolidaritet i Uppsala

2019-02-07 Upplagt av Zoltan T

I lördags hölls en manifestation i solidaritet med Venezuela och landets rättmätige president Nicolas Maduro. Svensk-Kubanska Föreningen var en av flera arrangörer och ordföranden Isela [ … ]