Forskningsexpedition dokumenterar Kubas marina ekosystem

Flamingos i Cayo Coco. Foto: David Estrada Rodríguez

Forskningsexpedition dokumenterar Kubas marina ekosystem

Den 18 juli inleddes en segling runt Kuba i forskningssyfte. På Facebook via Naturaleza Secreta och i kubansk press har man kunnat följa expeditionen Bojeo a Cuba, med fantastiska foton av världen både under och (via drönare) ovan vattnet som omgärdar landet och förklaringar till vad som undersökts. Här kommer lite bakgrund och några ”aptitretande” illustrationer. Den som vill veta mer bör absolut besöka https://www.facebook.com/NaturalezaSecretadeCuba. Även för den som inte kan spanska är bilderna en utmärkt beskrivning av detta fantastiska land och dess underbara kustnära och undervattensnatur. Kanske det ger inspiration till ett personligt äventyr?

(Jan Strömdahl genomförde julen 2016 – påsken 2017 en rundsegling i en hyrd katamaran. Läs om den här: http://www.svensk-kubanska.se/cubava/pdf/2017/Kuba_fr_havet_2017.pdf)

230824 / cv

En forskningsexpedition i Kubas vatten.

VARFÖR EN SEGLING RUNT KUBA?
Vi står inför en av de mest plötsliga och snabba klimatförändringarna i planetens naturhistoria. Bland konsekvenserna finns stigande temperaturer och försurning av haven, vilket har allvarliga konsekvenser för koraller, viktiga ekosystem för deras ekologi, skydd och de ekonomiska möjligheter de erbjuder.

Huvudsyftet med undersökningen är ”att bedöma det aktuella tillståndet och hälsan hos grunda korallrev runt hela den kubanska kontinentalsockeln”.

Koraller vid Guanahacabibes, Pinar del Río. Foto: Naturaleza Secreta.

De specifika målen kommer också att vara att bedöma
– det aktuella tillståndet för dessa ekosystem och populationerna av stora rovdjur (hajar) och de mänskliga stressfaktorer som påverkar dem
– den mikrobiella väven
– förekomsten av mikroplast och karbonatsystemet i vattenpelaren.
– information om megafauna (valar, lamantiner [sirener/sjökor], sköldpaddor, fåglar, fiskar).

Dessutom kommer data att samlas in för flera forskningsprojekt vid flera kubanska institutioner i hela landet, vilket kommer att bidra till slutförandet av flera doktors- och magisteravhandlingar.

Kuba har fyra av världens 50 mest motståndskraftiga korallrev mot effekterna av klimatförändringarna, och deras bevarande och studier är av yttersta vikt.

Ödla i Parque Nacional Cayos de San Felipe. Foto: Naturaleza Secreta.

17 juli 2023:

Varför är vissa av Kubas korallrev mer motståndskraftiga än andra? Hur ser hajbeståndet ut kring Antillernas största ö?
Under de kommande veckorna kommer en kubansk expedition att färdas 5 700 km runt Kubas nord- och sydkust, inklusive dess fyra underskärgårdar, på MV ”Oceans for Youth”, för att besvara dessa och andra frågor. 18 kubanska forskare och kommunikatörer ombord, och många andra som tar emot prover och analyserar dem i laboratorierna på olika institutioner med anknytning till marinvetenskap, kommer att vara huvudpersonerna i denna händelse för vetenskapen på Kuba och runt om i världen.

Polymita, snäcka
Polymita i Baracoa. Foto: David Estrada Rodríguez

Denna vetenskapliga undersökning kan betraktas som ett statligt projekt på grund av det antal ministerier, universitet och institutioner som bidrar till dess förverkligande. Den leds av Havannauniversitetets centrum för marinforskning (CIM-UH), miljöbyrån (AMA) vid ministeriet för vetenskap, teknik och miljö (CITMA) och Avalon-Marlin, med turistverksamhet i olika delar av Kuba, särskilt i Jardines de la Reina, den symboliska platsen för bevarande och studier av korallrev och hajar och ett exempel på hur en allians kan upprättas mellan turism, vetenskap och bevarande av naturvärden som ger inkomster för landets ekonomi.

Genomförandet av denna vetenskapliga undersökning skulle inte ha varit möjlig utan medverkan av internationella miljöorganisationer som har bidragit till forskning och genomförande av olika projekt på Kuba under de senaste 20 åren, särskilt Environmental Defence Found (EDF), en organisation som bidrog med utrustning och andra bidrag; Wildlife Conservation Society, som var direkt involverad i utrustningen för provtagning av hajar; Harte Research Institution, som tillhandahöll en del av den utrustning som skulle användas, samt utbildningskurser för både de vetenskapliga komponenterna och dykcertifikat genom SSI, den näst mest prestigefyllda dykskolan i världen, och Sweet spa, som tillhandahöll bränsle och andra logistiska aspekter av expeditionen. De drivs alla av ett ädelt syfte och ett starkt samvete: ”Havet förenar oss. Bevarandet av korallrev och marina resurser på Kuba gynnar ekosystem och samhällen i USA och i hela regionen. Det är en ära för oss att bidra till den här expeditionen”, säger Valerie Miller, EDFs programchef för Kuba.

Deltagare i expeditionen intervjuas i Havanna.

Expeditionen Kuba får även bidrag från många miljöprojekt som genomförs på Kuba med internationell finansiering, såsom bl.a. Global Environment Facility, Green Climate Fund, och som genomförs i landet i många fall av FNs utvecklingsprogram (UNDP).

Vi ber om er medverkan för att följa detta projekt, eftersom vi kommer att föra det till era skärmar via sociala och traditionella medier. Kom ihåg att du är en medlem av vårt team och att dina kommentarer och förslag också kommer att hjälpa oss att erbjuda dig kommunikationsprodukter av hög kvalitet.

RESAN RUNT KUBA BÖRJAR NU… OCH VI ÄR MED.

Expeditionens båt Oceans for Youth. Foto: Naturaleza Secreta.

Video på spanska: https://www.youtube.com/watch?v=SZR59i7Ro-4
Naturaleza Secreta på Facebook
Alma Mater
Cubadebate