Försöker stämma socialismen: Trump ökar trycket på Kuba

Illustration: Linnaea Mallette (CC-0)

Ett förtydligande av notisen Kuba fördömer kraftfullt hotet om aktivering av Avdelning III i Helms-Burtonlagen av Rob Miller, ordförande i vår brittiska systerorganisation Cuba Solidarity Campaign

Den 16 januari upphävde den amerikanska regeringen Helms-Burtonlagens Avdelning III i 45 dagar. Avdelning III är den del av Helms-Burtonlagen som ger amerikanska medborgare rätt att stämma utländska företag för användning av egendomar som nationaliserades efter den kubanska revolutionen 1959.

Men medan USA strikt följer andra delar i Helms-Burton (som gjorde sanktionerna mot Kuba till lag för 23 år sedan) har Avdelning III aldrig genomdrivits. Alla presidenter, demokrater som republikaner, har upphävt tillämpningen denna del av lagen var sjätte månad sedan den godkändes 1996.

Genom att minska denna period till bara 45 dagar, sänder USAs regering en varning till det internationella samfundet att alla med investeringar i Kuba kan komma att ställas inför domstol i USA.

I uttalandet som åtföljer denna nyhet sade USAs regering att den skulle använda de 45 dagarna till att ”genomföra en noggrann granskning av rätten att väcka talan under Avdelning III mot bakgrund av USAs nationella intressen och ansträngningar för att påskynda en övergång till demokrati på Kuba.” Man angav också Kubas ”oförsvarbara stöd” till Venezuela och Nicaragua som motivering för det hårdare inställningen.

I ett öppet hot mot utländska investerare sammanfattade man: ”Vi uppmuntrar alla som gör affärer på Kuba att ompröva om de handlar med konfiskerade egendomar och medverkar till denna diktatur.”

Om Avdelning III tillämpas skulle det kunna innebära hundratusentals rättsliga krav mot internationella företag och regeringar som har arbetat med Kuba under de senaste 60 åren.

Kubansk-amerikanska hardliners gläds åt chansen att dra den kubanska regeringen inför domstol – en önskan de haft sedan många övergav sina fina hus, fabriker och plantager under revolutionens tidiga år.

Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez kallade beslutet ”politisk utpressning” och en ”brutal attack mot internationell rätt”.

Ett uttalande från Kubas utrikesdepartement sade: ”Kuba förkastar starkt och kategoriskt ett sådant hot som tolkas som en extremt arrogant och oansvarig fientlig handling och fördömer det respektlösa och förtalande språk som används i det offentliga tillkännagivandet från State Departement”.

Storbritannien, liksom de flesta andra länder, förhandlade fram avtal om ersättning för nationaliserade egendomar på ön för många år sedan. Kuba har upprepade gånger erbjudit detsamma för USA, men har varje gång avvisats.

Agerandet från USAs utrikesdepartement kommer efter en följd av alltmer fientliga hot. Den nationella säkerhetsrådgivaren John Bolton, känd för sin aggressivitet mot Kuba, kallade nyligen ön en del av ”tyrannitrojkan” tillsammans med Venezuela och Nicaragua.

Om upphävandet avlägsnas och kuba-amerikaner och andra får rätt att göra rättsliga anspråk skulle det kunna framkalla en tsunami av rättsfall och skapa kaos i det amerikanska domstolssystemet, och elda på internationella tvister med USAs regering om denna politik.

State Departement förutspår att över 200 000 stämningar skulle kunna lämnas in, vilket skulle resultera i ett mardrömsscenario. I USAs berömda processlystna juridiska system skulle företag uppmuntras att föra talan mot varje individ eller organisation som de uppfattar som mottagliga för påtryckningar.

Men analytiker förutspår att ett sådant drag skulle kunna bli en bumerang.

Professor William Leogrande, Kubaspecialist, har varnat för att implementeringen av Avdelning III ”skulle orsaka en enorm rättslig röra, förarga USAs allierade i Europa och Latinamerika, och förmodligen leda till att Världshandelsorganisationen vänder sig mot USA.”

Phil Peters, ordförande för Cuba Research Center, förutspår stora internationella konflikter om Avdelning III undantas: ”USAs handelspartners kommer med rätta att motsätta sig den extraterritoriella tillämpningen av USAs sanktioner… EU kommer säkerligen att återuppta sin WTO-åtgärd mot Helms-Burton, som den la ner när Clinton-administrationen gick med på att begränsa dess tillämpning.”

Ingen tidigare USA-president har riskerat att skapa sådant kaos i de amerikanska domstolarna. Men Trump tar råd om sin Kuba-politik från Bolton, senator Marco Rubio och hårdföra anti-Kuba lobbyister i Florida som kommer att göra vad som helst för att uppfylla sitt historiska uppdrag att ”återkräva Kuba” och föra det tillbaka till den kapitalistiska fållan.

Även utan Avdelning III är USAs blockad redan extraterritoriell i sin tillämpning. Internationella företag, inklusive Royal Bank of Scotland och Lloyds Bank, har fått böta miljardbelopp i dollar till US Office of Foreign Asset Control (OFAC) för handel med Kuba.

The Cooperative Bank avslutade 2016 Cuba Solidarity Campaigns konton, och Open University förbjöd ansökningar från kubanska studenter 2017, båda på grund av det upplevda hotet om böter om man bröt mot USAs sanktioner.

Om Avdelning III träder i kraft kommer det att förstöra chanserna för framtida utländska investeringar på Kuba och skrämma bort dem som för närvarande arbetar där.

Historien har visat att man inte kan lita på den brittiska regeringen för att försvara brittiska företags rättigheter att handla med ön. Regeringen har aldrig åtalat något företag för att sätta USA-lagar före brittiska suveräna lagar, trots att det finns lagstiftning för att genomdriva detta.

Den brittiska regeringen måste klargöra för USA att försöken att införa en blockadpolicy i Storbritannien och mot brittiska företag inte kommer att tolereras och är ett hinder för vår egen suveränitet och mot våra egna intressen.

Miami är hem för kubanska-amerikanska ättlingar till de härskande eliter som under många år före revolutionen 1959 skinnade folket på Kuba under USAs beskydd. Sedan de lämnat ön har de dominerat USAs Kubapolitik alltför länge. En tillämpning av Avdelning III ligger inte i någons intresse, förutom för denna ideologiskt drivna mobb, som motiveras av agg, bitterhet och girighet.

Om den antas kommer Avdelning III att ta död på alla eventuella möjligheter att förbättra förbindelserna mellan USA och Kuba och den kommer att strypa all tillväxt i brittisk-kubansk handel. Men den mest förödande effekten kommer att kännas av Kubas folk, som redan lider under en 57-årig blockad. Vi måste göra allt vi kan för att säkerställa att denna omänskliga politik inte förvärras genom dessa nya åtgärder.

Rob Miller, ordförande för Cuba Solidarity Campaign

Morning Star 190120

 

https://morningstaronline.co.uk/article/f/trump-ratchets-pressure-cuba

https://cuba-solidarity.org.uk/news/article/3786/trying-to-sue-socialism-trump-ratchets-up-the-pressure-on-cuba