Först demonisera, sedan döda: medierna och sociala nätverk

Medier och sociala nätverk spelar en avgörande roll i den politiska kampen

Den argentinske debattören Atilio A. Boron om mediernas betydelse. 

Först demonisera, sedan döda: medierna och sociala nätverk

”Propaganda är för demokratierna det som våldet är för diktaturerna”. Noam Chomsky.

Meningen från den kände nordamerikanske språkforskaren är en bra utgångspunkt för dessa reflexioner över ett avgörande och brådskande ämne. Experterna på hybridkrigföring, eller femte generationens krigföring, säger att kapaciteten att styra samveten och hjärtan har nått oöverträffade nivåer, helt otänkbara för bara ett årtionde sedan.

Framstegen för neurovetenskaper och politisk neuromarknadsföring har ökat de härskande klassernas möjligheter till kontroll enormt. De kan styra tro, önskningar och handlingar hos miljontals människor över hela världen.

AI, Artificiell Intelligens, ”Sakernas Internet”, IT-teknologi. 5G i kombination med sociala nätverk och medier har skapat ett nytt slagfält där de folkliga rörelserna behöver kämpa.

Olyckligtvis har denna övergång från konventionellt krig till medier och cybernätet först på senare uppmärksammats av de anti-imperialistiska krafterna, då dessa redan utnyttjas brett av stormakterna, särskilt av USA:s regering.

Några exempel illustrerar detta. Vid ett möte i Senatens Utrikesutskott i USA sade en fyrstjärnig general för ett 20-tal år sedan att ”i världen i dag förs kriget mot subversion i medier och inte i djungler eller slumkvarter i tredje världen.” Och han drog slutsatsen att ”numera är medierna och sociala nätverk vårt viktigaste aktionsområde.”

Såväl Fidel Castro som Hugo Chávez var tidigt medvetna om att medieoligarkerna utgör ett av de största hoten mot den anti-imperialistiska kampen. Deras okontrollerade makt och deras kalkylerade skändliga roll i fördumning, avtrubbning, alienation och brutalisering av medborgarna blev till bålverk mot progressiv medvetenhet och motstånd mot kapitalismen. Deras totala övergivande av journalistisk verksamhet till förmån för propaganda utgjorde en förstärkning av dessa syften.

Detta visar sig dagligen i Latinamerika. Man kan se det på den manipulation av information som döljer brotten som begås av Ivan Duques regim i Colombia mot fredliga demonstranter. Det visade sig också i mediernas agerande inför det brutala förtrycket som utlöstes av kuppresidenten Jeanine Añez i Bolivia, hos agerandet av president Piñera i Chile och manipuleringen från de härskande grupperna i Peru för att undvika utnämnandet av Pedro Castillo som landets president.

Mediernas negativa roll är också tydlig när det gäller att dölja information som allmänheten enligt dem inte bör känna till. Exempelvis de nära banden mellan på varandra följande ”knarkregeringar” i Colombia och kokainkartellerna; eller den nyliberale president Macris korruption i Argentina, som visades i ”Panamapapers”. Dessa kopplingar doldes omsorgsfullt av de dominerande medierna. Det är också tyst om det orättfärdiga och skandalösa fängslandet av Julian Assange, en av hjältarna för det fria ordet i världen.

Precis som strategerna i imperialismens tjänst skriver så är medierna och de digitala näten nyckelaktörer i destabiliseringen av progressiva vänsterregeringar. Var helst imperiet vill kan det, med sina trupper, kulturella legoknektar och lokala underhuggare, besluta sig för anfall. Då agerar medierna omedelbart som förtrupp.

Demoniseringen av imperiets fiender och regeringar, som till exempel Nicolas Maduro, Evo Morales, Bashar al Assad, Saddam Hussein, Muammar al Gadaffi och Vladimir Putin är första steget. Den metodiska smutskastningen och förtalet, som görs i stor skala genom press, TV, radio och sociala medier blir till viktiga vapen för att skapa det nödvändiga opinionsstödet för att kunna använda öppet våld mot dessa regeringar. ”Artilleriet mot tänkandet” försöker skjuta ner den utsatta befolkningens försvar.

Det slutgiltiga målet är att förvirra och få det att tvivla på integriteten och självständigheten hos de egna regeringarna då de presenteras som illasinnade monster, som usla ”regimer”, och presentera dem som polisstater som kränker de mest fundamentala mänskliga rättigheterna.

Under denna spärreld av desinformation och ”fake news” börjar många börja tro att det kanske ligger något i anklagelserna och att de som ligger bakom verkligen vill befria dem från överhögheten från deras obehagliga förtryckare. Ja, de försöker få dem att tänka att strävandena efter en bättre värld är dumheter – en barnslig illusion för att skapa ett jordiskt paradis som bara kan sluta i ett helvete.

När väl samhällets kulturella försvar mjukats upp och det mediala murbräckorna har trängt igenom det sociala medvetandet, förgiftat av hundratals ”fake-news” och lögner, så har de demoraliserat eller åtminstone förvirrat befolkningen och de folkliga krafterna. Det är tidpunkten när imperialismen kastar in den avgörande attacken. En attack utan nåd, med användning av hela dess arsenal för att ge nådastöten till sina demoniserade fiender: må det vara en Saddam Hussein eller Muammar Gadaffi.

Detta handlar inte bara om det förflutna utan är en beskrivning av den strategi som USA:s regering också nu tillämpar i hela världen. Vi behöver vara medvetna om detta och vara förberedda på att inledda en lämplig motoffensiv och agera på olika språk i de kanaler som står oss till buds.

Atilio A. Boron (Argentinsk politisk debattör, USA-utbildad sociolog.) Cubainformacion 210706

Demonizar primero, luego matar: el papel de los medios y las redes sociales en la dominación imperialista

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN! EN MILJON KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0