Första Maj i Havanna

I Kuba firades Internationella Arbetardagen som vanligt med jättelika demonstrationståg. I Havanna deltog över 600 000 i marschen och samlingen på Revolutionstorget med José Martístatyn med 1 600 utländska gäster, företrädare för ett par hundra organisationer i 68 länder. Huvudtalare var Fackliga Centralorganisationens generalsekreterare Ulises Guilarte. Han framhöll kubanernas orubbliga uppslutning kring sina revolutionära och antiimperialistiska ideal […] och sin utrikespolitik till stöd för rättfärdiga krav i den nya politiska omgivning som öppnats med förbindelserna med Washington, och Kubas fortsatta uppslutning kring Venezuelas folkvalda regering.

Årets 1 Maj-manifestation tillägnades Kubas lärare, som gick i täten med en jättebanderoll med texten ”Kubas folk kommer att segra” även detta det 55e året efter Alfaberiseringskampanjen.

Eva Björklund 170501 fritt efter Cubanews