Framgångar för kubanska läkemedel mot Covid

Time magazine har också uppmärksammat Kubas framgångsrika kamp mot Covid-19.

Nedanstående siffror skiljer sig något åt. En anledning kan vara när de rapporterats. Några dagars skillnad kan göra skillnad då Kuba har ett mycket lågt antal döda i Covid. Siffrorna för tillfrisknande i Kuba varierar mellan 87 och drygt 92 procent och siffrorna för dödlighet mellan 3,7 och 4,1 procent. [Översättarens anmärkning].

Kuba har Latinamerikas näst bästa resultat för tillfrisknande från Covid-19. Drygt 92 procent av de som testats positivt för Covid-19 har tillfrisknat. Det gör Kuba till det land i Latinamerika med näst högst tillfrisknande från Covid-19, rapporterar Prensa Latina.

Siffrorna är sammanställda av PAHO (Pan American Health Organization) och visar att Uruguay ligger bäst till med 94,9 procent tillfrisknade.

Kuba har sammanlagt haft 85 dödsfall sedan de första smittade testades i mars. Det ger en dödlighet på endast 3,7 procent.

Källan till nedanstående notiser är Cuba Central Team, en USA-baserad NGO.

Covidmediciner används framgångsrikt i Kuba

De kubanska hälsovårdsmyndigheterna tillskriver det stora antalet av Covidpatienter som tillfrisknar två mediciner: Itolizumab och en Kubaupptäckt peptid, som befinner sig i fas II av kliniska försök i behandling av rheumatoid arthritis, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. På kubansk TV uppgavs nyligen att på global nivå så ”dör cirka 80 procent av patienterna som hamnat i kritiskt tillstånd. I Kuba, med användning av dessa mediciner, räddas 80 procent av de som är i kritiskt tillstånd.” Forskare flaggar för att man måste göra fler studier och då jämföra med en stor grupp som får placebo för att kunna avgöra säkerhet och effektivitet hos dessa mediciner.

Oavsett så rapporterar Kuba ett lägre dödstal, 4,1 procent döda, jämfört med regionens medel på 5,4 procent och ett globalt genomsnitt på 6,2 procent.

Cuba Central Team (USA) 200529

USA:s sanktioner försvårar kampen mot Covid-19

USA:s sanktioner hindrar distributionen av kubanska mediciner mot Covid-19. Kuba stöder WHO i kampen mot Covid-19.

OpenDemocracy rapporterar om begränsningarna som USA:s blockad har på Kubas möjligheter till forskning, kommersialisering och import av komponenter till Covid-19 mediciner. Men rapporten konstaterar att de inhemskt tillverkade medicinerna, inklusive Interferon Alpha2B och CIGB258, utgör en i Kuba skapad ”anti Covid-19- cocktail” som kan vara effektiv.

Enligt analyser från Johns Hopkins Coronavirus Research Center har Kuba en dödlighet på 3,9 procent jämfört med 5,8 i USA och 11,3 i Spanien. Kuba har också den högsta tillfriskningsfrekvensen av Covid-19 patienter i hela Latinamerika med 87 procent.

USA:s sanktioner begränsar Kubas möjligheter att utföra masstestning som är nödvändigt för att kunna introducera medicinerna på den internationella marknaden. Något som påverkar också USA. Bristen på samarbete mellan länderna och frånvaron av medicinskt utbyte, grundad på årtionden av sanktioner och fientlighet, betyder att Kubas lovande mediciner inte är tillgängliga i USA som det är i vissa andra länder. Exempelvis planerar Indien att starta kliniska tester för Itolizumab, en av medicinerna som tillskrivs framgångarna i Kuba med att få ned dödstalen i Kuba från Covid-19.

Helen Yaffe, ekonom vid Glasgow University slog fast: ”Jag har fått desperata samtal från läkare på sjukhus i New York som undrar hur de ska kunna få fatt på Interferon Alpha2B.” Interferon Alpha 2B används eller testas i nio länder inklusive Kina och Spanien. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres hör till dem som uppmanar till att upphöra med sanktionerna mot Kuba under Covid-19 krisen.

Under pandemin har Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez uttryckt Kubas ”fulla stöd” till WHO i en tweet i lördags. Meddelandet kom efter att Trump tillkännagav att USA avslutar sina förbindelser med organisationen eftersom, enligt Trump, Kina har för mycket makt i WHO.

Rodriguez sa att USA:s beslut är ett bevis på landets ”ökande isolering” och att beslutet ”undergräver internationella ansträngningar för att garantera hälsa och rädda liv.”

Cuba Central Team (USA) 200605

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemikrisen skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer samt från vanligt folk på ett slut på blockaden, åtminstone under pandemin. Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!

SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN! UPPMANA ANDRA ATT GÖRA DET!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICININSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING.

Pg 23 57 15 – 0

Swish 123 182 37 72