Havanna_covid_jan21

Havanna_covid_jan21

Gatorna i Havanna är i stort sett tomma. Foto: L.Oldenburg