Fransmän vill ha kubansk hjälp till krisande hälsovård

läkare i Peru
Kubansk hälsovårdspersonal. Foto: Cubaminrex-Prensa Latina

”Om Kuba kan hjälpa oss vore det väldigt bra.”

Ta in kubanska läkare för att rädda en förlossningsavdelning? Det föreslog försvararna av sjukhuset i Guingamp (Côtes-d’Armor, Bretagne), ett område som präglas av svårigheter att få tillgång till sjukvård, när de 16 februari 2024 träffade Kubas ambassadör Otto Vaillant. Varje år utbildas tiotusentals kubanska läkare för att arbeta utomlands och är redo att komma till Frankrike.

Tätorten Guingamp-Paimpol hade bjudit in diplomaten eftersom man var medveten om ”att kubanska läkare skickas över hela världen för att hjälpa till både akut och tillfälligt”, förklarade dess ordförande Vincent Le Meaux, och hänvisade till ”vårdbehovet i vårt område”. ”Om Kuba kan hjälpa oss vore det väldigt bra”, fortsatte han.

Förlossningskliniken i Guingamp, som hotats av stängning i flera år, fick en frist 2018 på begäran av Emmanuel Macron, efter en stark mobilisering av befolkningen. Men sedan april 2023 har förlossningar ställts in, på grund av brist på vårdpersonal.

kubanska läkare till Frankrike?
Guingamp kämpar för sitt sjukhus. Foto: @EmbaCubaFrancia

Andra sjukhus i regionen lider brist på medicinsk personal. I Lannion och Carhaix är tillgången till akutmottagningar begränsad nattetid på grund av bristen på akutläkare. Côtes-d’Armor är det mest missgynnade departementet i regionen när det gäller läkartäthet.

Andra folkvalda i Bretagne och övriga Frankrike har också kontaktat Otto Vaillant, sade diplomaten, utan att precisera vilka. Naturligtvis krävs det ett regeringsdekret och ett godkännande från hälsovårdsmyndigheterna. För de lokala förtroendevalda, liksom för fackföreningen CGT, är detta initiativ ett test. ”Jag tror att den regionala hälsovårdsmyndigheten lyssnar på alla lösningar som kommer från territoriet. Den är också intresserad av att lyssna på de lokala förtroendevaldas förslag. Vi kommer att försöka skriva mycket snabbt till republikens president” för att ”få till stånd ett sådant avtal genom dekret”, försäkrade Vincent Le Meaux.

En tillfällig förstärkning
I Frankrike har kubanska läkare redan bidragit på Martinique och i Guyana under covid-19-krisen, och andra i Italien och Andorra. En italiensk region, Kalabrien, undertecknade 2022 ett avtal om en större insats med 500 kubaner. ”Det är en snabb lösning. De har bevisat att de är effektiva när det gäller att snabbt sättas in i händelse av en större katastrof. Vi befinner oss inte i någon större katastrof, men befolkningen i upptagningsområdet har försummats i 15 år. En tredjedel av våra patienter har ingen allmänläkare från regionen”, säger Christian Brice, akutläkare på sjukhuset i Guingamp.

Enligt mannen bakom idén skulle de kubanska förstärkningarna bara vara tillfälliga, för att undvika att stänga avdelningar. ”Om vi låter dessa akutmottagningar stängas, om vi inte vidtar tillfälliga åtgärder för att hålla dem öppna medan vi utbildar personal för att möta legitima krav, kommer vi inte att kunna öppna dem igen”, beklagar Gaël Roblin, kommunfullmäktigeledamot i Guingamp.

Sjukhuset i Guingamp lider särskilt stor brist på akutläkare, förlossningsläkare och barnmorskor. De exakta behoven diskuterades inte med den kubanska ambassadören. Mötet var ett tillfälle för att få ”den franska regeringen att inse sina motsägelser: vi är en av världens fem ledande makter, och för bara tjugo år sedan hade vi världens bästa sjukvårdssystem, och nu är vi tvungna att begära hjälp av kubanska läkare”, sade Fabrice Dehove, från fackföreningen SUD.

Att ta in kubanska läkare väcker ett antal frågor, som språket och kostnaden, eftersom en stor del av den lön som betalas av värdlandet tas om hand av de kubanska myndigheterna. De kubanska läkarna kommer att kunna lära sig franska, försäkrade ambassadören.

Mer än 22 000 kubanska läkare utomlands 2023
Frågan om vilken lön dessa läkare skulle få togs inte upp, men ”för lika kompetens bör det vara samma lön”, hävdade Vincent Le Meaux. Vissa icke-statliga organisationer har kritiserat de villkor under vilka kubanska läkare skickas utomlands. Enligt de kubanska myndigheterna arbetade 22 632 läkare i 57 länder under 2023. Detta medicinska bistånd inbringade 6,3 miljarder dollar 2018 och 3,9 miljarder 2020, enligt officiella siffror.

Oavsett om detta initiativ kommer till stånd eller ej kommer det åtminstone att sätta ljuset på situationen för det offentliga sjukhuset i detta område.

Camille Bluteau, France3 240217 / cv

”Si Cuba peut nous aider, ce sera très bien”.