Fredsloppet, Sundbyberg lördag 28 augusti 10.00

Fredsloppet i Sundbyberg/ Ursvik den 28 augusti 2021

Klasser

T5 = 5km kvinnor, män, ungdomar (tidtagning, gemensam start)

M5 = 5km, vuxna, ungdomar (valfri starttid, egen tidtagning)

Barn= 1,5 km (rek. ålder upp till 13 år)

G = Promenad 2,5 km Alla åldrar

MF = Minifredslopp 300 m Flickor o pojkar – 8 år och yngre

Möjlighet att starta vid valfri tid mellan kl. 10.00-11.45 för de som ej önskar tidtagning och gemensam start.

10.00 – Nummerlappsutdelning och cafét öppnar

10.00-11.45 Start för de som vill springa/promenera utan gemensam start och tidtagning

10.15-11.30 Minifredslopp

11.15 – Start 1,5 km (7-13 år)

12.00 Start 5 KM Tidtagning

Kontakter: Fredsloppet Sundbyberg:

Hans Hamrin e-post: hans.hamrin56@outlook.com

Ylva Thyr e-post: ylvathyr@gmail.com

Arrangör: Proletären FF

Medarrangörer: Vänsterpartiet Sundbyberg, Kommunistiska Partiet Stockholm och Svensk-Kubanska Föreningen i Stockholm, Nationella Kommissionen för Mänskliga Rättigheter Chile-Sverige

ANMÄLAN: https://mittlopp.se/Kalender/?ArrUser=65

Överskottet från Fredsloppet delas mellan Svensk-Kubanska Föreningens insamling ”Kanyler till Kuba!” och en palestinsk organisation.

Fredsloppets plattform

Klyftorna mellan människor ökar i det svenska samhället liksom resten av världen. Fåtalets jakt på vinst, ges företräde framför människans och miljöns behov. Överallt i världen ser vi en politik som leder till konflikt över jordens resurser och tillgångar samt imperialistiska krig. Vi ser att en annan värld är möjlig! Det finns tillräckligt med kunskap för att sätta människor och miljöns behov främst. Vi kämpar för en värld som bygger på solidaritet mellan människor där vi lever i samklang med miljön – istället för ett samhälle som bygger på konkurrens och imperialistisk dominans.

Hemsida:www.fredsloppet.se