Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/frige-chiles-politiska-fangar-bojkotta-chile/
Export date: Sat May 25 17:38:37 2024 / +0000 GMT

Frige Chiles politiska fångar! Bojkotta Chile!
Uppmana myndigheterna i Chile att värna om de politiska fångarnas liv, med anledning av covid-19:s expansiva utbredning!

Vi, Chile Despertó Stockholm – gruppen för mänskliga rättigheter, har skrivit ett uttalande med anledning av de politiska fångar som finns i Chile och den rådande Covid-19 situationen. Vi kräver en omvandling av besluten om ”förebyggande fängslande” till husarrest, för att skydda människoliv!

Vad kan DU göra, som läser detta och vill stödja oss?

1. Maila till Chiles Justitiedepartement och sätt press på dem att agera angående de politiska fångarna i Chile

http://www.minjusticia.gob.cl/comunicaciones/

2. Skriv via ett webformulär (tillgänglig på engelska) till President Sebastián Piñera och uttryck er åsikt angående de politiska fångarna i Chile

https://escribenos.presidencia.cl/#

Hoppas att så många av er som möjligt kan agera för att sätta press på regeringen i Chile för att rädda de politiska fångarna!

Uttalande om Politiska fångar

Chile Despertó Estocolmo - Kommission Mänskliga Rättigheter - Bojkott

1. Från och med den 18 oktober 2019, med anledning av det folkliga upproret som äger rum över hela vårt land, har den chilenska staten infört ”förebyggande fängslanden” för att effektivt bestraffa de som har protesterat mot de orättvisor som vi upplever dagligen i landet. Politiska domar fattas utan förankring i gällande rättsväsendet. Ett exempel på detta är fallet med kamraterna från ”den första linjen” som för närvarande är frihetsberövade för påstådda brott som inte står i proportion till ett frihetsberövande. Detta är ett bevis på att det just nu finns politiska fångar till följd av det sociala upproret.

Just nu finns det enbart i Santiago mer än 110 ungdomar med “förebyggande fängslande”, och enligt en av de advokater som engagerat sig i dessa fall så utgörs enda beviset mot drygt 80% av dessa fångar av uttalanden från poliser. Således borde de inte befinna sig i fängelse om Chile vore en rättsstat!

Det förebyggande fängslandet av oliktänkande är också en tydlig upprepning av historien från Pinochets tidigare militärdiktatur. Det finns uppenbara paralleller som de före detta politiska fångarna från diktatur åren, idag bosatta i Sverige känner igen, som exempelvis det oproportionerliga våldet mot demonstranter och de överdrivna rättsinstanserna mot oliktänkande.

2. Coronavirusets expansiva utbredning innebär en överhängande fara för smitta för de som sitter i fängelse i Chile. En smittorisk som är ytterst allvarlig om man betänker de rådande usla hygien förhållandena i fängelse anstalterna och överbefolkningen i dessa. Det är mot denna bakgrund, och med tanke på den politiska karaktären av fängslandet, som vi kräver:

- att den chilenska staten sätter skyddandet av människors liv framför allt, genom att omedelbart omvandla besluten om ”förebyggande fängslande” till husarrest, för det folkliga upprorets samtliga politiska fångar. Inom ramen för den rådande nödsituationen i Chile, besitter landets president makten att hantera ett lagförslag som gör det möjligt att ändra besluten om dessa fängslanden

- att den chilenska statens samtliga befogenheter (verkställande, rättsliga och lagstiftande makten) bidrar på ett effektivt och snabbt sätt så att de politiska fångarna kan befinna sig i sina hem medan utrednings perioden för deras rättsliga processer pågår, något som också skulle bidra till att minska överbefolkningen i fängelse anstalterna

3. Vi kräver att nationella och internationella människorättsorganisationer och -institutioner uttalar sig och offentligt föreslår åtgärder som skyddar de politiska fångarnas liv med tanke på den överhängande risken för smitta med Covid-19-viruset.

En enskild domare har faktiskt vågat ta ställning i denna viktiga fråga. Den 25/3 omvandlade domare Daniel Urrutia fängelsevistelsen till husarrest p.g.a. Corona risken för 13 politiska fångar från “den första linjen” vars rättsfall han hanterade. Kort därefter ogiltigförklarades dock hans beslut av Appellationsdomstolen i Santiago som samtidigt ska utreda domare Daniel Urrutia för tjänstefel - han är tillsvidare tagen ur tjänst.

Appellationsdomstolens agerande är politisk och sätter människoliv i fara!

4. Sammanslutningen för släktingar och vänner till politiska fångar (OFAPP) håller den chilenska staten som direkt ansvarig för den överhängande livsfara som deras släktingar och vänner utsätts för. Vi uttrycker starkt vår berättigade oro för de politiska fångarnas liv i fängelserna.

5. Vi uppmanar det chilenska folket och det internationella samfundet att fortsätta kämpa för frigivningen av de politiska fångarna till följd av det folkliga upproret.

Uttalandet baseras på de krav som ställts av: Sammanslutningen för släktingar och vänner till politiska fångar (OFAPP), 20 mars 2020, men har även uppdaterats med dagsaktuella händelser.

----------

Chile Despertó Estocolmo - Kommission Mänskliga Rättigheter- Bojkott

Mail: chilesolidaritet18@gmail.com

Översättning från spanska. Nyhet publicerad på: https://acnudh.org/onu-derechos-humanos-pide-acelerar-implementacion-de-recomendaciones-a-tres-meses-de-informe/

SANTIAGO (12 mars 2020)

"Vi fortsätter att ta emot anklagelser om kränkningar av rättigheter i Chile i samband med sociala protester," sade Jan Jarab, representant för Sydamerika vid Förenta nationernas högkommissionär för mänskliga rättigheter (OHCHR). Uttalandet kommer när det gått tre månader sedan publicering av rapporten från OHCHR:s uppdrag i landet, som innehöll 21 rekommendationer för den chilenska staten.

Vissa åtgärder som tillkännagavs av regeringen, enligt Jarab, "går i rätt riktning, till exempel ökningen av användningen av kroppskameror som registrerar polisinsatser." Representanten påpekade dock att hans byrå inte kunde verifiera betydande framsteg gällande implementering av en stor del av rekommendationerna i rapporten från december 2019.

I dessa rekommendationer överväger rapporten skapandet av en mekanism som inbegriper såväl Högkommissariatets kontor i Sydamerika som det civila samhället, för att följa upp implementeringen av de åtgärder som rekommenderas av byrån, liksom de åtgärder som rekommenderats av andra internationella experter på mänskliga rättigheter.

I detta avseende uppmanar OHCHR alla myndigheter, särskilt de med direkt ansvar för mänskliga rättigheter, att fördubbla sina ansträngningar för att effektivt implementera rekommendationerna i rapporten, liksom alla åtgärder som syftar till att garantera full giltighet för mänskliga rättigheter i Chile.

Våld och maktutövande

Den ovannämnda rapporten presenterade bland annat flera rekommendationer gällande styrkehandlingar, inklusive användning av så kallade icke-dödliga vapen. "Till exempel ska tårgaspatroner aldrig skjutas direkt mot människor, eftersom de då blir potentiellt dödliga", förklarar Jarab. Trots detta fortsätter byrån att få information om polispersonals (Carabineros) felaktiga användning av dessa vapen, i flera fall med allvarliga konsekvenser såsom skalltrauma eller synförlust. Under den senaste veckan fick kontoret vetskap  om en persons död, som påstås ha inträffat till följd av en polisiär handling som beskrivits, något som bör klargöras av myndigheten.

OHCHR har också oroats då man tagit del av aktuella berättelser och audiovisuella registreringar som redovisar övergrepp orsakade av polisbilar och misshandel åsamkade av Carabineros, och särskilt information om attacker mot frivilliga hälso-brigader, journalister, observatörer från civilsamhället och till och med från Nationella Institutet för mänskliga rättigheter. Byrån poängterade att staten måste skydda människorättsförsvararnas roll, eftersom de bidrar till skapandet av en miljö där man möjliggör utövandet av andra rättigheter.

Mot denna bakgrund uppmanar OHCHR att utredningar görs snarast och på ett fullständigt sätt för att fastställa de statliga agenternas och deras hierarkiska linjers deltagande eller ansvar, och dessutom för att avgöra om det finns mönster eller upprepade beteenden i samband med polisinsatserna.

Representanten tillade att brott såsom angrepp mot poliser eller vandalism endast kunde motivera den lagliga, proportionerliga och nödvändiga utövandet av styrkehandlingar, men inte genom att rikta våldet mot de som utövar sin rätt till fredlig protest. ”Allt våld är förkastligt och borde föranleda oro. Dessutom undergräver kränkningarna av de mänskliga rättigheterna förtroendet för institutioner och den demokratiska rättsstaten. ”

Tyngdpunkt på förebyggande

I uppföljningen av decemberrapporten har byrån genomfört olika åtgärder för att främja antagande av brådskande åtgärder för att skydda och förhindra nya kränkningar av rättigheterna. I denna anda har dialoger genomförts med flera sektorer, inklusive höga myndighetsposter inom statens samtliga grenar. I dessa dialoger har OHCHR erbjudit teknisk rådgivning och internationella erfarenheter för att bidra till skapandet av en situation med fokus på mänskliga rättigheter.

För OHCHR måste det civila samhället, offren och deras familjer ha en central roll i statens svar på sociala spänningar. I enlighet med detta har byrån tagit emot besök från grupper som Samordningen för offren med ögontrauman och sjukvårdsbrigader som bistår i samband med demonstrationer. Byrån har även kontakt med flera mänskliga rättighetsorganisationer i Santiago, Antofagasta, Valparaíso, Temuco och andra städer, samt med motsvarigheter från det internationella samfundet.

”Som högkommissionärskontor har vi ett mandat att främja och skydda mänskliga rättigheter, såväl i Chile som i resten av regionen och i världen. Vi upprepar vårt åtagande att fortsätta samarbeta med regeringen och med alla relevanta aktörer för att stödja utvecklingen av lagstiftning, politik och planer som är i harmoni med de normer för mänskliga rättigheter som ratificerats av staten Chile, "avslutade representanten.

 

 
Post date: 2020-04-01 12:52:20
Post date GMT: 2020-04-01 11:52:20

Post modified date: 2023-05-19 19:53:09
Post modified date GMT: 2023-05-19 18:53:09