Internationell ungdomskampanj i solidaritet med DE FEM
   

 

 

 

  


10 januari till 30 april
Internationell ungdomskampanj i solidaritet med DE FEM

Vänner och kamrater världen över!
Som språkrör för det kubanska folket, som vi tillhör, riktar sig den kubanska ungdomen till ungdomens rörelser och sammanslutningar och till den unga befolkningen världen över, med uppmaningen att ansluta sig i kampen för sanning och rättvisa, så som skett så många gånger tidigare i mänsklighetens historia. Vi uppmanar er att delta i en världsomfattande kampanj, från den 10 januari till den 30 april, med målet att bryta den tystnad som omsluter fallet med de fem kubanska patrioterna som orättvist kastats i fängelse i USA.

Kampanjen för frigivning av De Fem är en kamp för sanning och en kamp mot terrorism. Avsikten är inställt på att bryta igenom den mur av tystnad som USA:s statsapparat rest kring detta fall, och som strypt informationen till allmänheten i USA. Vårt mål är också att avslöja och fördöma alla manipulationer och lögner som förekommit, och att kräva rättvisa och ett omedelbart frigivande av De Fem.

Våra kamrater har nu varit orättvist fängslade i åtta år; de är offer för imperialismens hyckleri och gränslösa förakt för mänsklig värdighet. Imperialisterna ignorerar godtyckligt internationella organisationers utlåtanden och konstruerar otaliga juridiska hinder för att förhindra en rättvis lösning av fallet. Endast en verklig mobilisering av folkopinionen kan skapa den nödvändiga kraft som krävs för att uppnå den rättvisa som vårt folk kämpar för.

Mänskligheten står inför ett vägskäl i sin historia, och det är vi, den unga generationen, som måste ta på oss ansvaret för att strävandena att bygga en bättre framtid segrar. Kampanjen kommer att föras för fem män som representerar våra högst skattade värden: anständighet, mod och solidaritet. Och det blir en kampanj för sanning.

Vi inbjuder alla till deltagande i kampanjens avslutning, ett internationellt ungdoms- och solidaritetsmöte i Havanna den 29 och 30 april. Den kubanska ungdomen och det kubanska folket välkomnar er innerligt till gemensamma överläggningar kring det som uppnåtts och för planering av de steg som vi kan gå vidare med.
Ständigt framåt mot segern!

Unión de Jóvenes Comunistas
(Kommunistiska ungdomsförbundet)

Federación Estudiantil Universitaria

(Universitetsstuderandes förbund)

Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media

(Gymnasiestuderandes förbund)

Organización de Pioneros José Martí.

(Pionjärernas organisation José Martí)

Brigada de Instructores de Arte José Martí
(Konstinstruktörernas sammanslutning José Martí) 

 

Denna plats utges av Svensk-Kubanska Föreningen.
Synpunkter? Kontakta webmaster.cubava@swipnet.se
Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Revised: February 05, 2007