Friska bin flyger fria från risker i Kuba och honungen sockrar Europa

Friska bin flyger fria från risker i Kuba och honungen sockrar Europa

Bipopulationer i hela världen har gradvis decimerats under de senaste årtiondena beroende på klimatförändringar, intensifierat storskaligt jordbruk och den utbredda användningen av bekämpningsmedel och konstgödning.

Men i Kuba har bina tillgång till en rik diet på vilda blommor som gör det möjligt att producera högkvalitativ honung som efterfrågas i allt större omfattning av europeiska konsumenter. 2018 producerade Kuba 8 834 ton honung, 1 000 ton mer än det som Kubas Biodlarförening hade planerat.

El Nuevo Herald (Miami), Cuba Central Team, 190412