libertad

libertad

”Friheten kan inte blockeras. Här finns ingen rädsla”