This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Fri Jun 14 21:31:21 2024 / +0000 GMT

G77 plus Kina: historiskt toppmöte på Kuba
G77 plus Kina: historiskt toppmöte på Kuba

På Kuba höll länderna i G77 plus Kina ett historiskt toppmöte, där de ut till världen sände ett budskap om enighet mot dem som idag försöker fortsätta att införa regler.

 

"Det är dags för Syd att ändra spelets regler", var en av de fraser som myntades av president Miguel Díaz-Canel, som under två dagar tog emot ett hundratal stats- och regeringschefer i Havannas Kongresspalats.

På mötet enades länderna i blocket att det brådskar att skapa en finansiell arkitektur som omfattar alla.

Med tanke på FNs generalförsamling, som inleds på tisdag, erkändes i Havanna utifrån de många olika perspektiven, kulturerna och rösterna (Asien, Afrika samt Latinamerika och Karibien) att det globala Syd har många utmaningar framför sig, men att man tillsammans kan samarbeta i viktiga frågor, som den som var temat för detta möte: utvecklingen av vetenskap, teknik och innovation.

I slutdokumentet [se länkar längst ned på sidan], som drar upp arbetslinjer att följa fram till nästa toppmöte för det globala Syd, som ska hållas nästa år i Kampala, Uganda, ratificerade medlemmarna i denna grupp av 134 länder viljan att stärka sin roll i det nuvarande internationella sammanhanget.

I Havanna, som blev huvudstad för rösterna från Syd, betonade G77 plus Kina behovet av att skapa samordningsstrategier för att bekämpa imperialistiska former av dominans. I detta avseende klargjorde de sitt förkastande av införandet av lagar och förordningar med extraterritoriell inverkan och ekonomiska tvångsåtgärder, som de uppmanade till att nu avskaffa.

I antagandet av slutdokumentet i 47 punkter påpekas att dylika åtgärder inte bara undergräver principerna i FN-stadgan och internationell rätt, utan också utgör ett allvarligt hinder för framsteg inom vetenskap, teknik och innovation och för att fullt ut uppnå ekonomisk och social utveckling, särskilt i utvecklingsländerna.

Från Karibien efterlyste många av ledamöterna större samarbete och finansiering för att möjliggöra framsteg i sina länder, som har drabbats av naturkatastrofer. Från Afrika efterlystes verkliga reformer för att skapa möjligheter som gynnar det globala Syd, mot bakgrund av de historiska skillnaderna i tillgång till vetenskaplig och teknisk kunskap.

Även asiatiska röster hördes, däribland Kinas, som förespråkade att utveckling skulle sättas i centrum på den internationella agendan och att länderna i Syd skulle ges större representation.

I tal av olika presidenter som Luis Inácio Lula Da Silva (Brasilien), Alberto Fernández (Argentina), Nicolás Maduro (Venezuela), Gustavo Petro (Colombia) och Xiomara Castro (Honduras), bland andra, fastställdes vägar att följa med Latinamerikas åtagande att arbeta tillsammans.

Som huvudperson på mötet erhöll Kuba också ett enormt stöd. Flera nationer uttryckte sitt enhälliga fördömande av den ekonomiska, kommersiella och finansiella blockad som USA upprätthåller mot ön sedan mer än 60 år, och prisade dess exempel på vetenskaplig utveckling, trots denna ensidiga belägring.

FNs generalsekreterare António Guterres, som var närvarande på mötet, lovordade också Kubas roll som värd och instämde i vikten av tillgång till vetenskap, teknik och innovation för utvecklingen av länderna i Syd.

Det gigantiska officiella fotot, med drygt hundra delegationer representerade, gav stöd åt ett ögonblick av enighet från en samlad röst: den från det globala Syd.

Maylín Vidal, Prensa Latina 230917 / cv

G77 y China: una cumbre histórica en Cuba 

Declaración de La Habana sobre «Retos actuales del desarrollo: Papel de la ciencia, la tecnología y la innovación»

Havana Declaration on “Current development challenges: The role of science, technology and innovation”

 

 

 


Post date: 2023-09-17 06:45:36
Post date GMT: 2023-09-17 05:45:36
Post modified date: 2023-09-17 06:45:36
Post modified date GMT: 2023-09-17 05:45:36

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com