Gamfond vs. Kuba, akt 2

Foto: Prensa Latina

Kuba kommer att överklaga den brittiska domarens beslut om Banco Nacional i maj

Kubas justitieminister Oscar Silvera bekräftade i dag att Banco Nacional de Cubas (BNC) försvar kommer att överklaga en brittisk domares beslut om CRF I Limiteds stämning.

Vid en presskonferens sade justitieminister Silvera att domaren Sara Cockerill beslutat att High Court of London’s Commercial Court inte har behörighet att pröva CRFs stämning mot Republiken Kuba, eftersom CRF inte är en legitim borgenär till den kubanska staten.

Processen fortsätter dock mot BNC, i egenskap av bank, en dom som institutionens juridiska ombud kommer att överklaga genom ett dokument som måste läggas fram före den 19 maj i år, även om det då ges en tidsfrist för att förlänga överklagandet, sade han.

Silvera tillade att försvaret från och med nu kommer att ha alla möjligheter att argumentera och bevisa alla sina påståenden, baserat på den engelska rättens möjligheter och egenskaper.

Han betonade att CRF inte är en legitim fordringsägare till Kuba, ”det var inte en legitim fordringsägare till Republiken, eftersom den aldrig överlät sin garanti, och vi anser att det inte är en legitim fordringsägare till BNC, eftersom den handling genom vilken överlåtelsen ackrediterades är olaglig”.

I detta avseende förklarade han att den engelska domaren i sitt beslut begärde samtycke till överföringen av krediten i ett svarsbrev från den kubanska banken till CRF, som skickades i juni 2019.

Det var ett inledande meddelande, där den ”nya borgenären” presenterade sin begäran, och som BNC svarade som vanligt, accepterade begäran och bad om att få presentera de dokument som krävdes för att söka information, verifiera och slutligen förklara överlåtelsen som giltig.

Dessa steg skulle, när det gäller statliga garantier, följas av en anmälan till finans- och prisministeriet och, genom detta, till ministerrådet för godkännande.

”Detta förfarande har inte följts”, sade ministern, som förklarade att de dokument som CRF lagt fram som ett förmodat kubanskt godkännande var resultatet av en bedräglig handling som dömts av kubanska domstolar och de svarande vittnade vid den utfrågning som hölls i London i februari i år.

Men även om det inte rörde sig om korruption i detta fall, sade Silvera, så är det dokument genom vilket CRF påstods ha fått kännedom om att överlåtelsen av krediterna var godkänd, ”det dokumentet, den juridiska handlingen, innehåller allvarliga oegentligheter”.

Han förklarade att det inte uppfyller de rättsliga krav som fastställts för detta ändamål, då det saknar den dubbla signatur som krävs i dessa förfaranden, förutom det faktum att det inte fanns något särskilt dokument som krävs av banken som en garanti för att ett suveränt och korrekt beslut av enheten ska ackrediteras.

”Vad man försökte uppnå, vilket bekräftas av ett e-postmeddelande som lagts fram som bevis i domstolen, var en dom mot den kubanska staten, för att tvinga den att sätta sig ner för att förhandla eller för att hindra den från att få tillgång till internationella finansiella flöden”, förklarade ministern.

En sådan dom skulle vara verkställbar och kunna tillämpas på Kubas tillgångar utomlands – bankkonton, flygplan, fartyg…, varför man insisterar på att Kuba vunnit en seger.

”I detta avseende, med en aggressiv politik, lyckades de inte, och de lyckades inte eftersom vi under dessa tre år har försvarat sanningen och förnuftet. Vi kommer att fortsätta med sanningen i denna rättsliga process”, betonade han.

Prensa Latina 230405 /cv

Cuba apelará en mayo decisión de jueza británica sobre Banco Nacional