Ge en gåva till Medicinkampanjen

Sedan många år driver vi insamlingen Mediciner för Kuba. Pengarna kanaliseras via mediCuba Europa för att Kuba ska kunna skaffa råvaror till sin egen medicinframställning. Hälsovårdssektorn har drabbats hårt av USA:s blockad. Under årens lopp har vi samlat in flera miljoner till Medicinkampanjen. Behoven är fortsatt stora. Sätt in din gåva på pg 23 57 15-0, Swish 123 182 37 72.