Ge en gåva till Stödfonden

Svensk-Kubanska Föreningen får inga bidrag från det offentliga. Medlemsavgifter och pengar som Kubavänner skänker är våra inkomstkällor. Vill du bidra till att stärka Kubasolidariteten i Sverige, skänk ett bidrag, ange ”Stödfond” pg 40 54 11 – 0, Swish 123 589 0975. Utan bidrag till Stödfonden skulle vårt omfattande arbete inte vara möjligt.