Ge en gåva till Stödfonden

Svensk-Kubanska Föreningen får inga bidrag från det offentliga. Medlemsavgifter och pengar som Kubavänner skänker är våra inkomstkällor. Utan bidrag till Stödfonden skulle vårt omfattande arbete inte vara möjligt.

Vill du bidra till att stärka Kubasolidariteten i Sverige, skänk ett bidrag, ange ”Stödfond” pg 40 54 11 – 0, Swish 123 589 0975.