Stöd kampanjen

 

Stöd kampanjen
”Mediciner för KUBA – Stoppa USAs blockad”
pg 23 57 15 – 0

 

 

 

Här :

  • Information om våra pågående Kampanjer och hur man kan stödja dem
    • Medicinkampanjen/Medicuba
    • Stödfonden
    • Specifika projekt (aktuella insamlingar, tex Haiti, Cotorro, Muraliando osv)
  • Information om hur betalning går till. Kan man ha direkt betalning här? Ett formulär att fylla i och betaltjänst?