Hållbara teknologier för att skydda marken

Foto: perlavision.icrt.cu

FN stöder pilotprojekt för att anpassa Kubas naturresurser till klimatförändringarna. Det är 1 200 kubanska jordbrukare som ingår i projektet som startade 2010 som går ut på att skapa ny teknik för en hållbar utveckling inom jordbruket.

Det fokuserar på att förbättra och bevara jord, vatten och skogsmark, genom att undervisa i olika tekniker för odling och uppmuntra till användning av material som kompost för att bevara vatten vid torka. Zoltan Tiroler
Foto: www.perlavision.icrt.cu