Hälsoresor

Hälsoresor

Som många känner till är Kuba framstående inom hälsovård och världsledande på behandling av flera sjukdomar. Det gäller exempelvis vissa pigmentförändringar, vissa cancerformer, diabetes och undvikande av amputationer vid diabetes med mera. Många latinamerikaner utnyttjar den kubanska hälsovården och reser dit för att få hjälp. För kubaner är all hälsovård gratis, medan utlänningar betalar (och pengarna går tillbaka till hälsovården). För mer information och för förfrågningar kan man nå Servimed på http://www.healthservicecuba.com/contact-us/