Kubanerna splittrade om ny familjelag

Conga Havanna 9 maj 2015.
Foto: Irene Pérez/Cubadebate

Hårda diskussioner om ny familjelag inför folkomröstning

Förutom flera religiösa samfund förs en intensiv kampanj mot den nya familjelagen från Miami. De hävdar att Kubas Kommunistparti kommer att ta barnen från föräldrarna för att hjärntvätta dem. En liknande kampanj fördes av Katolska Kyrkan och USA efter revolutionen, ”Operation Peter Pan”. Det medförde att tusentals kubanska barn ensamma skickades till USA, vilket innebar en personlig katastrof för många.

Nyhetsbyrån Reuters rapporterar att Kubas kommunistiska regering försöker samla stöd för en ny familjelag som öppnar dörren för samkönade äktenskap och stärker kvinnornas rättigheter. Men experter och en opinionsundersökning visar att den kommande folkomröstningen inte kommer att ha ett självklart resultat.

Ett svagt stöd för reformerna, som går stick i stäv med landets djupt rotade ”machism”, hotar att resultera i förlust för förslaget som stöds av regeringen som uppmuntrar en öppen och ärlig debatt.

Den föreslagna lagen på 100 sidor diskuteras noga på möten runt om i Kuba. Den innehåller en rad nya bestämmelser om familjen och ersätter många av lagarna från 1975. Fidel Castro medgav 2010 att förföljelsen av homosexuella de första åren efter revolutionen var en ”stor orättvisa”. Han tog på sig ett personligt ansvar för detta.

Den nya lagen skulle legalisera samkönade äktenskap och samlevnad, tillåta homosexuella par att adoptera barn, förstärka kvinnors rättigheter och främja en jämlik delning av arbetsuppgifterna i hemmet. I lagen finns också nymodigheter om överenskommelser innan äktenskapet och rätt till konstgjord befruktning.

Föräldrarna skulle ha ”ansvar” istället för ”vårdnad” över sina barn och krävas att visa ”respekt för värdigheten, fysisk och mental integritet för barn och ungdomar.” Lagen slår fast att föräldrar och domstolar ska ge barn allt större inflytande över sina liv i takt med att de blir äldre.

Men utgången av folkomröstningen, planerad till hösten, är högst oviss. Den romerskkatolska kyrkan har hetsat mot homosexuella äktenskap och hävdar att förslaget är fullt av ”könsideologi” som hotar föräldrarnas auktoritet och skulle leda till ”indoktrinering av barnen i skolor utan föräldrarnas medgivande.”

Kommunistpartiets tidning Granma rapporterade i mars om ett möte där organisatörer deltog, efter att fler än hälften av alla planerade möten hållits, så hade bara 54 procent av deltagarna givit sitt stöd till det nya lagförslaget.

För det mesta har folkomröstningar i Kuba stora majoriteter men denna kan stå inför en uppförsbacke i takt med att omröstningen närmar sig, säger tre experter som Reuters talat med.

Bert Hoffman, latinamerikaexpert vid German Institute of Global and Area Studies säger att lagen kanske är den mest progressiva i Latinamerika när det gäller köns- och generationsrättigheter. Men texten har i stor utsträckning ställts samman av statliga myndigheter och inte av en gräsrotsrörelse. ”För första gången är utgången oviss”, säger Hoffman.

Förespråkare hävdar att de 46 000 grannskapsmöten som hållits utgör ett föredöme för en demokratisk process. ”Folk har möjlighet att lufta sina funderingar eller tvivel”, säger Rafael Ortega som deltog i ett möte tidigare i år i stadsdelen Diez de Octobre i Havanna. ”Jag anser det vara en mycket demokratisk process.”

Lagen återspeglar kvinnornas ökande inflytande i Kuba där de får en allt större grad av deltagande i politiskt ledarskap, säger experter.

Att lagfästa dessa förändringar vore ”revolutionärt”, sa Mariela Castro som tillade att hon är övertygad om att kubanerna kommer att tillstyrka reformerna. Men ”allt nytt medför alltid osäkerhet”, sa hon.

Reuters 220330

Cubans split over more liberal family code as referendum nears

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande, samma pg och Swish som ovan)