This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Sat May 25 18:30:26 2024 / +0000 GMT

Havanna förbereder sig för klimatförändringar
Havanna förbereder sig för klimatförändringar

Mer än 700 000 invånare i provinsen Havannas kustsamhällen kommer att få en plan för hur man kan anpassa sig till klimatförändringarna. Detta kommer att göra det möjligt att identifiera de specifika riskerna och sårbarheterna för varje område och befolkningsgrupp och att integrera anpassningsåtgärder och investeringsbeslut i utvecklingsplaneringen.

Detta är syftet med projektet Anpassningsplan för Havannas kustområde, som nyligen lades fram för de berörda nationella och lokala organen. De områden som kommer att påverkas är från Santa Ana i kommunen Playa i väster till Rincón de Guanabo i kommunen Habana del Este i öster. Totalt omfattas sex kustkommuner: Playa, Plaza de la Revolución, Centro Habana, Habana Vieja, Regla, Habana del Este.

Med mottot "Vägen till anpassning till klimatförändringarna" vill AdaptHabana bidra till att undanröja de hinder som finns vad gäller att få fram heltäckande analyser av risker och sårbarhet på grund av klimatförändringar, samt utforma genomförbara proaktiva lösningar som på ett konsekvent sätt kan integreras i befintliga utvecklingsplaner.

Genom åtgärder för att uppnå dessa mål kommer invånarna i det prioriterade området, utsatta grupper, kvinnor, beslutsfattare från Havannas provinsstyre och de sex berörda kustkommunerna och prioriterade områden på provins- och kommunnivå få hjälp att undanröja hinder och främja en planerad anpassning.

På en sträcka av 47 kilometer bor 37 procent av befolkningen i Kubas största stad nära havet. Man tar tillvara på dess naturliga, estetiska, kulturella, sociala och ekonomiska arv för en hållbar utveckling av både Havanna och Kuba. Området är särskilt sårbart för stigande havsnivåer och extrema väderförhållanden.

Initiativet till anpassningsplanen stöds av den Gröna klimatfonden (GCF) och genomförs av FNs utvecklingsprogram (UNDP) på Kuba i samarbete med miljöbyrån (AMA) vid ministeriet för vetenskap, teknik och miljö (Citma).

Detta nya projekt är tänkt att genomföras över en period på 4,5 år och kommer att finansieras med 3 miljoner US-dollar.

Tatiana Viera, samordnare för Mål och program i Havannas provinsstyre, framhöll projektets värde för staden, inom ramen för de många åtgärder som genomförs för anpassning till klimatförändringen och för att uppmärksamma sårbara områden, liksom den innovativa impuls som projektet kan ge.

Fernando Hiraldo del Castillo, UNDPs representant på Kuba, framhöll projektets innovativa karaktär, som går ut på att främja ett övergripande synsätt för anpassning och katastrofriskreducering, dvs. en integrerad bedömning av nuvarande och framtida risker och för att identifiera och prioritera vilka åtgärder som ska genomföras.

Enligt UNDPs representant gör detta det möjligt att samordna redan befintliga mekanismer och lösningar, som t.ex. Plattformen för lokal utveckling (PADIT) och miljöinformationssystemet som förvaltas av infoGEO.

CITMA 221202

/cv

Zona costera de La Habana se prepara para adaptarse al cambio climático

 

 

 


Post date: 2022-12-25 10:31:20
Post date GMT: 2022-12-25 09:31:20
Post modified date: 2022-12-25 10:31:20
Post modified date GMT: 2022-12-25 09:31:20

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com