Havannas stadsantikvarie avliden

Eusebio Leal

Mannen bakom Gamla Havannas upprustning, den världsberömde stadsantikvarien Eusebio Leal, har avlidit.

Kondoleanser från Svensk-Kubanska Föreningen:

Eusebio Leal Spengler      11 september 1942 – 31 juli 2020

Vi nåddes av det sorgliga budskapet att Eusebio Leal Spengler har avlidit. Eusebio Leal var eldsjälen bakom upprustningen av Gamla Havanna och ledande inspiratör till bevarandet av de historiska byggnaderna runtom i Kuba. Han var ledamot i Kubas parlament, medlem i Kubas kommunistiska partis centralkommitté och berömd internationellt som Staden Havannas stadsantikvarie med en lång rad hedersuppdrag och utmärkelser. Han var drivkraften och organisatören bakom de otaliga renoverade byggnaderna i Gamla Havanna som förkroppsligar Kubas historia. Ett av de senaste färdigställda är parlamentsbyggnaden Capitolium. Han har föreläst om sitt arbete vid över 35 länders universitet och andra institutioner. Han säger: ”Vi måste förstå varifrån vi kommer för att kunna skapa vår framtid” och ”utan historia finns ingen framtid”.

Innan Kubas revolution 1959 fanns planer på att göra ett mini-New York av Gamla Havanna, som fastighetsägarna hade låtit förfalla och förslummas. Storvinsterna hägrade. Man hann riva några fina äldre hus och smälla upp ”en liten löjlig skyskrapa”, som Eusebio Leal uttryckte det på ett föredrag i Göteborg 1986. Revolutionen satte stopp för fortsatta rivningar, men åratals eftersatt underhåll i väntan på nybyggnation hade satt sina spår. Omedelbart efter revolutionen var det landsbygdsbefolkningens stora behov som var prioriterade. Det var nog med folk i Havanna. Jordreformen, skolor, hälsovård, elektrifiering skulle göra det bra att leva på landet. ”Lite målfärg kan ni få” sa Fidel till Havannaborna som ville ha byggmaterial.

Omedelbart efter revolutionens seger började Eusebio arbeta i nära kontakt med Emilio Roig de Leuchsenring som 1938 hade grundat Havannas stadshistorikers kontor som kämpade för bevarandet av den historiska bebyggelsen. 1967 efterträddes Emilio av Eusebio. Kontoret forskade om bebyggelsens historiska betydelse så att upprustningen kunde inriktas på det allra viktigaste. Flera hus behövde skyddas mot ras.

1982 beslöt UNESCO att klassa Gamla Havanna och fästningarna invid som världsarv. Dess historiska betydelse är ej enbart av vikt för Kuba utan för hela mänskligheten. Restaureringsarbetet, som leds av Historikerns kontor, finansieras ej enbart genom statliga anslag utan framförallt genom att Gamla Havannas företag betalar en särskild skatt. Butiker, hotell och restauranger tjänar ju på de turister som strömmar till den upprustade historiska miljön. Havannas historiska stadskärna är idag den mest intakta av den spanska kolonialtidens städer i Latinamerika.

Svensk-Kubanska Föreningen är mycket tacksam för det stöd vi fått från Eusebio Leal och hans medarbetare vid studiebesök i Kuba och framförallt är vi tacksamma för de bidrag han gett för förståelsen av vikten av historien.

Vi hade nöjet att ta emot Eusebio Leal i vårt land så sent som i september 2018. Han framhöll att det är många som är engagerade i arbetet. Det är ett lagarbete. Det är många länder som är intresserade av Kubas unika erfarenheter. På besöket 2018 träffade Eusebio Leal statssekreterare Annika Söder m.fl. på utrikesdepartementet. Restaureringsfrågor diskuterade han på Nationalmuseet. På en träff på Kubas ambassad fick han från Svensk-Kubanska Föreningen ett porträtt av Olof Palme som han uppskattade mycket. Han hade guidat Olof Palme runt i Gamla Havanna under dennes statsbesök 1975.

SVENSK-KUBANSKA FÖRENINGEN  2020-08-01

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer och arbetslösa).