Helsingborgs Dagblad: ”Debatt” med en åsikt

Helsingborgs  Dagblad: ”Debatt” med en åsikt

Helsingborgs Dagblad publicerade 9/10 en debattartikel från organisationen med det grovt missvisande namnet Civil Rights Defenders. CRD argumenterade, som så många gånger förr, för att Sverige ska utöva påtryckningar på Kuba. CRD vill att EU ska fortsätta att negativt särbehandla Kuba. En särbehandling som inte drabbar länder, som i motsats till Kuba, grovt kränker de mänskliga rättigheterna. Ett genmäle på debattartikeln avvisades av tidningens Sofia Nerbrand med motiveringen (?) ”Tack för din artikel, men vi tackar nej till att publicera den.”

Så är debattklimatet för avvikande åsikter i de svenska medierna. Men det är de kubanska som kritiseras.

Det ska väl sägas att HD långt ifrån är ensamt. Att få in en enkel insändare eller debattartikel från Svensk-Kubanska är ytterst vanskligt. I de stora medierna är det omöjligt. I de mindre varierar det kraftigt, men uppskattningsvis får vi en insändare av tjugo insända publicerade.

Nedan följer det refuserade inlägget:

”Svält ut mina landsmän!”

Kubanen Manuel Cuesta är i Sverige för att förmå svenska Riksdagen att inte godkänna det avtal som Kuba och EU upprättat. Sverige är ett av bara tre länder i EU som ännu inte godkänt det. Avtalet skulle göra slut på den negativa särbehandling som Kuba ensamt utstått från EU. Cuesta vill alltså att diskrimineringen av hans eget land ska fortsätta.

Vem är då denna Cuesta? Han är ledare för en av de grupper i Kuba som med ekonomiskt stöd från USA och även EU (tidigare också från SIDA) arbetar för att störta Kubas regering. Det är en mycket priviligierad oppositionspolitiker. Medan regeringsmotståndare i grannländer som Colombia, Brasilien, Guatemala och Honduras varje dag riskerar livet, så kan Cuesta regelbundet resa runt i USA och Europa för att be om ”hårdare tag mot kommunistregimen”. Sedan kan han åka hem och, tack vare de miljontals dollar som USA helt öppet pumpar in till oppositionella i Kuba, leva ett liv som ingen vanlig kuban åtnjuter.

Till Cuesta sällar sig den så kallade människorättsorganisationen Civil Rights Defenders. CRD har länge arbetat för att hindra bättre relationer med Kuba. Kanske inte så konstigt då organisationen, enligt sin egen hemsida, får stöd från USA. Traditionellt har företrädare för CRD haft goda förbindelser med de terroristiska exilkubanerna i Miami. CRD kampanjar sedan länge för att särbehandlingen av Kuba ska fortsätta. Detta är förstås extra allvarligt när Trumpadministrationen för en allt mer aggressivare politik mot sin lilla granne och som bland mycket annat hindrar Kubas finansiella transaktioner och stoppar oljeleveranser till ön. CRD sluter upp i denna kollektiva bestraffning av 11 miljoner kubaner. Något som strider mot FN-stadgan och internationell rätt. Den aggressiva politik som USA, Cuesta och CRD företräder har under 60 år inte lyckats få kubanerna på knä, men framkallar elände och kostar människoliv. Inget talar för att mer av samma politik nu skulle få ett annat resultat.

Cuesta har förstås inget stöd i Kuba, där folket lider av de grymma sanktionerna och snabbast möjligt vill få slut på dem. Sanktioner som, för 27:e året i rad, kommer att fördömas med överväldigande majoritet i FN:s Generalförsamling om några veckor. Men sanktionerna drabbar inte Cuesta. Tvärtom, han lever på fientligheten mot Kuba.

Sverige bör självklart, liksom den överväldigande majoriteten av länderna i EU, arbeta för bättre förhållande till Kuba. Det gynnar såväl kubanerna som oss.

Zoltan Tiroler, 

Svensk-Kubanska Föreningen