Historisk vänsterseger i Colombia!

Petro med sin vicepresident Francia Marquez på valnatten

Historisk vänsterseger i Colombia!

”Detta är en historisk dag, vi skriver en ny tidsålder för Colombia och Latinamerika”, underströk Gustavo Petro efter sin valseger i söndagens val. Det är den ”första folkliga segern, idag är en folkets festdag.”

Petro kommer att leda Colombias första vänsterregering någonsin. Den tillträder 7 augusti. Han framhöll att hans regering ska grunda sig på dialog och på att bygga ett land med social rättvisa med mångfald. ”Vi ska inte svika alla de miljoner som röstat på en verklig förändring.”

Med referens till alla de demonstranter som fängslats bad Petro riksåklagaren att vidta nödvändiga åtgärder för att de ska friges.

Petro bad landets sociala ledare att ta fram en gemensam agenda: ”vi behöver regional dialog som tillåter oss att se konflikten med sina historiska och regionala karaktäristika. I dessa samtal bör Colombias diversitet och mångfald representeras, med en majoritet lantarbetare, ursprungsbefolkning och kvinnor för att kunna genomföra de reformer som Colombia behöver.”

”Det gäller att bygga freden och fred är inget annat än att garantera människornas rättigheter, att det colombianska samhället har möjligheten att någon som jag eller att någon som Francia Márquez kan bli vice-president.”

Om ekonomin sa han att han kommer att utveckla en produktiv ekonomi som skapar arbeten och främjar landets utveckling. ”vi kommer att utveckla kapitalismen i Colombia, inte för att älskar den utan för att vi behöver göra slut på feodalismen i Colombia.”

”Förutom social rättvisa talade Petro också om ”miljörättvisa”: ”Om vi vill omfördela måste vi producera på landsbygden och i industrin baserat på kunskapen om att det som skapas i det 21:a århundradet behöver tillverkas så att det inte påverkar naturen, vattnet, slätterna utan ge stöd till naturen. Det är vad miljörättvisa innebär.”

Cubainformacion 220620 (redigerat)

Fred i centrum för Colombias nya regering

Colombias tillträdande president Gustavo Petro försäkrade att förändring, hopp, kärlek och de stora ansträngningarna för att vinna i valurnorna skulle vara meningslösa i detta land utan fred.

Han betonade att det centrala målet för hans mandat kommer att vara fred, vilket innebär att de 10 miljoner väljare som röstat på hans rival, Rodolfo Hernández, är välkomna i hans regering, och att även den tidigare kandidaten själv kan tala med de nya myndigheterna när han vill.

”Det betyder att vi inte kommer att låta den här regeringen använda makten för att förstöra våra motståndare. Det innebär att vi är förlåtande. Det betyder att den opposition som vi kommer att ha, under vilket ledarskap som helst (…) alltid kommer att vara välkommen till Palacio de Nariño för att diskutera Colombias problem”, betonade han.

I sitt tal inför tusentals människor på Movistar Arena Coliseum i huvudstaden erinrade Petro om att det politiska klimat som colombianerna levt under i detta århundrade av hat, konfrontationer, bokstavligen intill döden, förföljelse och isolering, inte kan få fortsätta.

Han sade att det utan tvekan kommer att finnas motstånd, kanske våldsamt och ihärdigt, och kanske kommer vi många gånger inte att förstå det, men från denna regering som nu tillsätts kommer det aldrig att utövas politisk förföljelse, inte heller rättslig förföljelse, utan bara respekt och dialog.

”Det är så vi kommer att kunna bygga det som vi för några dagar sedan kallade den Stora nationella överenskommelsen och som redan har börjat byggas mellan 11 miljoner colombianer (hans egna väljare), men det måste vara mellan 50 miljoner, det måste vara med hela samhället”, sade Petro.

Petro med sin vicepresident Francia Marquez på valnatten

Gustavo Petro under valkampanjen

Vice-president Francia Marquez kommer från de sociala rörelserna som kraftfullt krävt förändring i ett Colombia karaktäriserat av våld, enorma klyftor mellan fattig och rik, förföljelse av ursprungsbefolkning och fattiga, paramilitär, droghandel och korruption. 

Han förklarade att den stora överenskommelsen måste börja byggas utifrån en bindande regional dialog, vilket innebär att det som beslutas regionalt för att få slut på våldsamma konflikter och bygga upp regionalt välstånd blir norm, blir obligatoriskt och följs. Regionala dialoger som gör det möjligt att se på konflikten i dess historiska sammanhang och ta hänsyn till all mångfald, tillade han.

”Inte bara de som tagit till vapen, utan även den tysta mångfalden av bönder, ursprungsbefolkning, kvinnor och ungdomar”, dialoger som kan ligga till grund för de reformer som Colombia behöver för att kunna leva tillsammans i fred, betonade han.

Enligt uppgifter från den nationella valmyndigheten fick den Historiska Pakten, bestående av Gustavo Petro och Francia Márquez, 11 281 013 röster i söndagens val, vilket motsvarar 50,44 procent. Rodolfo Hernández och Marelen Castillo fick 10 580 412 röster, vilket motsvarar 47,31 procent av de giltiga rösterna.

Prensa Latina 220620 (översättning: C.Vaple)

La Paz en el Centro del nuevo Gobierno

La paz en el centro del nuevo gobierno de Colombia

Kommentar från Patrik Paulov

Gårdagens resultat i presidentvalet är historiskt. För första gången intar en vänsterkandidat presidentposten i Colombia och besegrar högern och hela den politiska och ekonomiska eliten. Det sker i ett land där traditionen snarare varit att avrätta populära ledare för vänstern och folkliga organisationer.

Gustavo Petro gick som sjuttonåring med i vänstergerillan M-19. Han fängslades och torterades innan han så småningom blev politiker och vann borgmästarvalet i huvudstaden Bogotá 2012.

Jag mötte Gustavo Petro i juni 2014 i El Salvadors huvudstad San Salvador. Vi var båda inbjudna av det regerande vänsterpartiet FMLN för att närvara vid installationen av den tidigare gerillaledaren Salvador Sánchez Cerén som El Salvadors president.

Dagen innan presidentinstallationen hölls ett mindre möte med utländska gäster. Den dåvarande Bogotáborgmästaren var en av kvällens talare.

Gustavo Petro var lugn och lågmäld. Han gav inte alls intryck av att vara en av Colombias viktigaste politiker, som bara sex veckor tidigare vunnit en avgörande strid mot den colombianska eliten.

I december 2013 hade högerkrafterna i Colombia satt in den stöt som skulle göra slut på Gustavo Petros politiska bana. Ett av landets påstått självständiga kontrollorgan sparkade den folkvalde vänsterpolitikern från borgmästarposten och förbjöd honom att verka politiskt under 15 år. Högerpresidenten Manuel Santos backade personligen upp beslutet några månader senare.

Det hjälpte inte. Den populäre Petro mobiliserade tiotusentals på gatorna i protest mot kuppen. Till slut, i april 2014, upphävde högsta domstolen beslutet och vänsterpolitikern återinsattes som borgmästare i Bogotá.

På plats hos i El Salvador sex veckor senare framförde Gustavo Petro ett liknande budskap som värdpartiet FMLN. Han höll inget tal om systemskifte och socialism för 2000-talet, han slängde sig inte med revolutionära fraser. Petro framhöll nödvändigheten av att minska de gigantiska klyftorna – Colombia är ett av världens mest ojämlika länder – och av att förbättra levnadsförhållandena för de miljontals fattiga i storstäderna och på landsbygden.

Den försiktiga vänsterpolitiken var tillräckligt utmanande för att överheten skulle försöka kuppa bort honom.

Åtta år efter mötet i San Salvador har Gustavo Petro vunnit Colombias presidentval. Det är en sensation att en vänsterkandidat lyckats samla ett så brett folkligt stöd och besegra eliten i ett av de mest reaktionära länderna i Latinamerika – med livet i behåll.

Patrik Paulov 220620

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande, samma pg och Swish som ovan)