blockad1

blockad1

”Ya!” ”Det är nog!” Istället blir sanktionerna allt mer omfattande och allt hårdare.