Högerextrem moteld från Madrid Forum i Lima?

Grafik: Revista Anfibia

Högerextrem moteld från Madrid Forum i Lima?

Ultrahögern ge sig inte och håller därför denna onsdag–torsdag en sammankomst i Lima med skrämmande och fascistoida förtecken. Det finns inga lämpligare adjektiv för att beskriva Madrid Forums 2:a Regionala möte.

Målen är oblygt definierade. Siktet är inställt på regeringarna i Nicaragua, Venezuela, Bolivia och Kuba. Och i kallelsen tillkännager de dessutom avsikten ”att förklara och fördöma São Paulo Forums och Puebla-gruppens destabiliserande plan”. För dem räcker det alltså inte att diskvalificera lagligt konstituerade regeringar, utan de försöker också demonisera de latinamerikanska och karibiska politiska och sociala rörelser som har utvecklat en frigörande och progressiv tanke i folkens intresse, i stället för deras.

Som om detta inte vore nog planerar de att skicka en bredsida mot de avtal där länderna i regionen är överens, oavsett regeringarnas ideologiska förtecken, nämligen CELAC (De Latinamerikanska och Karibiska Staternas Gemenskap) och UNASUR (Sydamerikanska nationernas union), med påståendet att dessa utgör ett paraply ”som tjänar kontinentens tyrannier” (sic).

Dessutom innehåller mötets agenda en punkt som andas antidemokratisk konspiration: analys av perspektiven för de val som kommer att äga rum i Guatemala, Argentina och Paraguay. De tycks vilja gå händelserna i förväg.

Foto: Twitter/@Foro_MAD

Valet av mötesplats utgör ytterligare en flagrant inblandning i interna angelägenheter i en nation i kaos sedan december förra året, efter avsättningen och arresteringen av president Pedro Castillo och tillsättande av av Dina Boluarte. Med en pervers retorik och utan minsta argument, målar de i kallelsen upp Vallejos och Mariáteguis hemland som en plats där ”en grundläggande kamp för demokratins framtid i Ibero-Amerika utkämpas”, och kriminaliserar de krafter som står emot den nuvarande regeringen som aktörer i ”vandaliska protester och attacker på lagligheten”. De respekterar över huvud taget inte att det som händer i Peru helt och hållet är en fråga för peruanernas själva.

Vilka är ansvariga för sammansvärjningen? Allt härrör från den spanska extremhögern. Partiet Vox uppfann Madrid Forum år 2020, genom den så kallade Disenso-stiftelsen, som kanaliserar medel för att motarbeta progressiva demokratiska processer. I spetsen står partiledaren Santiago Abascal, vars profascistiska läggning är obestridlig. När de i programförklaringen talar om ”försvar av den västerländska civilisationen och arvet från Spanien i världen och dess europeiska och amerikanska kallelse”, måste det läsas som en återgång till frankismen, ett försök att få med EU i sin härskna ideologiska likriktning, och stöd och finansiering av grupper och personer som i Latinamerika strävar efter att återuppliva oligarkernas mandat.

En avslöjande detalj framfördes av den spanska tidningen El Mundo, i en artikel om bildandet av Disenso: ”I slutet av februari – skriver de ordagrant – när Abascal var på turné i USA, var ett av de ämnen han tog upp just grundandet av en stiftelse. Av denna anledning höll han flera möten för att brainstorma idéer och stärka banden med andra tankesmedjor i USA.” Kan man få bättre bevis på kopplingen mellan Abascal, Vox och imperiet? Visar inte detta på underdånighet gentemot Washington?

Nykolonialismens fula tryne sticker upp i användningen av ett begrepp som avslöjar dem: ”Iberosfären.” Detta är vad de kallar en inflytelsesfär där de förbereder sig att agera, totalt okunniga om att nationerna i regionen redan på 1800-talet slutade lyda diktaten från Madrid. Det är ingen slump att mötet äger rum dagarna efter att det Ibero-Amerikanska toppmötet i Santo Domingo bekräftat relationerna av respekt och samarbete mellan Spanien, Portugal och Latinamerika, där man skillnaderna till trots var överens om att det brådskar att ta itu med problem som är gemensamma för alla.

Den antikubanska rösten tillhör Orlando Gutiérrez Boronat, hedersgäst på mötet. Denne självutnämnda samordnare för Asamblea de la Resistencia Cubana [den kubanska motståndsrörelsens församling] – en eufemism för en av de små kontrarevolutionära grupperna baserade i Florida – är en ökänd boss, avlönad av USAID, en förespråkare av USAs blockad mot ön och åtgärder som syftar till att sabotera den kubanska turistnäringen. Han lobbade målmedvetet för införandet av Kuba på den hycklande listan över stater som sponsrar terrorism. Enbart hans närvaro i Lima skulle räcka för att förstå vad Madrid Forum och Fundación Disenso-mötet går ut på.

Pedro de la Hoz, Granma 230328 /cv

¿Contracandela ultraderechista del Foro Madrid en Lima?