Nica_FSLN_demo

Nica_FSLN_demo

Fördelningen av röster till valet av president och vicepresident