Brigadas_mundo_covid

Brigadas_mundo_covid

Kuba har medicinska brigader i över 20 länder för att bekämpa coronapandemin. Vad gör andra, och betydligt rikare, länder?