Human Rights Watch ännu en gång i USA:s ledband

Bolivia
Vera Bolkovic, CC BY-SA 2.0 Wikimedia Commons

Human Rights Watch ännu en gång i USA:s ledband

Human Rights Watch (HRW) fördömer en amnesti som Bolivias regering utfärdat för fler än 1 000 personer som greps under kuppregimens tid vid makten. Den Washingtonbaserade människorättsorganisationen protesterar mot att anklagelserna dras tillbaka mot de som motsatte sig kuppregimen. Enligt HRW ”öppnar det dörren för straffrihet”. HRW:s Amerikadirektör, Jose Miguel Vivanco, säger att amnestin ”undergräver offrens tillgång till rättvisa och kränker den fundamentala principen om likhet inför lagen.”

HRW hävdar att en handfull av de som demonstrerade mot kuppen begick allvarliga brott som mordbrand eller kidnappning, vilket gör en generell amnesti problematiskt.

Den nye presidenten Luis Arce vann en överlägsen valseger i oktober efter att ett folkligt uppror lamslagit landet och framtvingat val. HRW noterar bekymrat att dekretet om amnesti anger att ”alla som åtalades av Añezregeringen för aktioner i samband med sociala protester fick sina rättigheter kränkta.” Något som många anser uppenbart och inte alls kontroversiellt.

Man hade ju kunnat förvänta sig att en av de mest välkända människorättsorganisationerna skulle fira att över ettusen oskyldiga personer frias för ”brott” som att ha rapporterat om massakrer på ett sätt som misshagade kuppregimen; hälsovårdsarbetare som behandlade offer för regimen eller kallat Añez för ”diktator” på WhatsApp.

Men faktum är att HRW stödde kuppen när den hände och insisterade på att president Evo Morales ”avgick” av egen vilja och ”reste till Mexiko” när det handlade om att fly för livet.

HRW:s direktör Ken Roth gjorde en rad offentliga uttalanden på sociala medier där han uttryckte sin förtjusning också när säkerhetsstyrkor intog La Paz, massakrerade civila och störtade en demokratiskt vald president. Roth beskrev kuppen med gillande som en ”resning” och ett ”övergångstillfälle” för Bolivia. Samtidigt presenterade han Evo Morales som en auktoritär ledare utan förankring. Enligt Roth störtades Morales i en ”kontrarevolution med syftet att försvara demokrati mot valfusk och hans egen illegala kandidatur”. Roth påstår också lögnaktigt att Morales hade beordrat armén att skjuta protesterande. [Här verkar Roth ha blandat ihop det med kuppregimen som just gav sådana order].

Medan Roth gjorde sina uttalanden godkände Añez en ny lag som gav säkerhetsstyrkorna straffrihet för att döda meningsmotståndare. Detta beskrev HRW som ”ett problematiskt dekret”, som om det bara rörde sig om olämpligt språkbruk. HRW ville inte heller uppge vilka som stod bakom massakrerna utan angav bara att ”nio dödades och 122 skadades” i samband med en demonstration mot kuppen i Cochabamba.

Också i den rapport på 2 800 ord som HRW publicerade igår, 16 månader efter kuppen, saknas ordet ”kupp” fullständigt. Istället slår HRW fast att Morales ”tvingades avgå 10 november 2019 efter att arméledningen och polisen bett honom att göra det.” Men Morales klargjorde redan då att han lämnade enbart för att undvika ett blodbad.

HRW fortsätter också att beskriva Añez som ”interrimspresident”, hennes egen propagandistiska beteckning för sin roll, istället för det korrekta ”diktator”. HRW håller fast vid att valet av Morales var ”kontroversiellt” på grund av ”påståenden om valfusk.” Det trots det faktum att anklagelserna omgående tillbakavisades av oberoende statistiker.

Tyvärr är ett sådant beteende från HRW långt ifrån ovanligt. Med högkvarter i USA skapades organisationen från början 1978 som Helsinki Watch. En US-amerikansk grupp som ägnade sig åt att visa upp brott i Östblocket och övervaka deras fullföljande av Helsinkiavtalen.

HRW:s grundare, Aryeh Neier, är en libertariansk fundamentalist som likställer själva idén om ekonomiska- eller arbetsplatsrättigheter med förtryck och hävdar att det är ”grovt odemokratiskt”. Han tillägger ”Auktoritär makt är troligen en förutsättning för att ge mening till ekonomiska och sociala rättigheter.” Så enligt hans tolkning av rättigheter är Moralesadministrationens framgångar i att reducera fattigdom, hunger och osäkerhet på arbetsmarknaden inga framgångar utan något negativt.

Ända sedan HRW grundades har det konstant kritiserats för att vara ett verktyg i USA:s utrikespolitik. Det anställer före detta regeringspersoner i nyckelpositioner och är negativt inställd mot vänsterregeringar som inte följer USA:s politik. Vivanco själv har skrivit en hårt kritiserad och hånad rapport om mänskliga rättigheter i Venezuela. En rapport som fler än 100 latinamerikanska experter i ett öppet brev hävdar ”inte ens uppfyller den mest minimala standard för vetenskaplig noggrannhet, opartiskhet, exakthet eller trovärdighet”.

Och medan Vivanco ständigt beskriver Venezuelas president Nicolas Maduro som en ”diktator” kallade Vivanco i maj 2020 Bolivia under Añez styre för en demokrati.

HRW har jobbat hårt för att legitimera den USA-, Brittisk- och Brasilienstödda kuppen i Bolivia. Med sin nya rapport verkar det som den fortsatt vill vrida klockan tillbaka och visar att den alltför ofta sätter västvärldens imperialistiska intressen före frihet för förtryckta folk.

Alan MacLeod , Mintpress 210313 (nedkortad)

Human Rights Watch Watches Out for US’ Bolivian Friends, Condemns Amnesty for Political Prisoners

Vill du veta mer om HRW kan du använda sökfunktionen på Svensk-Kubanskas hemsida. Skriv bara in ”HRW” i sökfältet uppe t.h. så får du en rad träffar. 

Human Rights Watch Watches Out for US’ Bolivian Friends, Condemns Amnesty for Political Prisoners

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)