This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Wed Jul 24 22:15:56 2024 / +0000 GMT

Human Rights Watch, en av USA:s organisationer
HRW:s rapport över Kuba från januari följer den linje som HRW länge haft. Alltså samma linje som USA har gentemot Latinamerika. HRW är bara en i floran av NGO:er i makthavarnas tjänst. 

Human Rights Watch och Kuba

I sin rapport för 2021, framlagd 13 januari, fördömer HRW Kuba för påstådda godtyckliga arresteringar, brist på yttrandefrihet, politiska fångar och resebegränsningar.

Men vad är HRW?

Professor Leyla Carrilo på Centrat för Internationell Politik (CPI), förklarar: ”Under täckmanteln av att vara en NGO så arbetar HRW för NED, National Endowment for Democracy. NED är en enhet som arbetar åt CIA, som i sin tur är ett redskap för USA:s utrikespolitik.”

Kubanska myndigheter har offentligt anklagat NED för att finansiera drygt 20 organisationer och medier som ägnar sig åt undergrävande verksamhet i Kuba. NED förser dem med 3,6 miljoner dollar.

”Erfarenheten visar att HRW sprider information om utvecklingsländer för att främja kampanjer och tvångsåtgärder som USA vidtar. Det har program för att diskreditera progressiva regeringar och det följer en agenda, därför förkastar vi dem”, framhåller experten på CPI.

Carillo, som är expert på internationell rätt och författare till flera böcker i ämnet, förklara att de källor som HRW refererar till följer en linje som passar dess beskyddare och uppdragsgivare. De behöver överdriva problem kring mänskliga rättigheter.

”De upplevelser som vi samlat på oss i Kuba sedan 1960-talet avslöjar en kedja av intern och extern 'opposition' som innefattar terrorism, tusentals timmar av propagandasändningar och bildandet av små grupper som försöker störa stabiliteten i samhället.”

Carillo säger att HRW:s och dess anhängares metod är de så kallade ”mjuka kupperna” för att åstadkomma ”regimförändring” genom systematiskt kampanjarbete mot länder som Bolivia, Venezuela, Kina, Nordkorea, Iran, Syrien, Ryssland, Vitryssland med flera. ”Att smutskasta Kuba genom kampanjer och aktioner är en del av USA:s strategi och vissa av dess allierade för att störta en oönskad regering. Deras försök är oräkneliga, men de kommer inte att lyckas då de ifrågasätter suveräniteten och rätten till självbestämmande, liksom stöd till aggressiva aktioner mot befolkningen. HRW är en del i inblandningen i andra länders interna angelägenheter.”

Carillo tar upp Kubas framsteg inom en rad områden som har med mänskliga rättigheter att göra, och som inte nämns av HRW. Hon framhåller också de stora framsteg som gjorts av HBTQ-rörelsen. Forskaren framhåller Kubas nya Grundlag, som antogs efter långa diskussioner i en folkomröstning 2019; utbildningen för hela befolkningen, skyddet av miljön för att minska klimatförändringarna, försvar av arbetsrätten och andra områden i det kubanska samhället.

För våra kritiker står vissa medborgerliga rättigheter över sociala, som rätt till hälsovård, kultur, utbildning. Men vi skyddar också individens rättigheter.”

Trots alla kampanjer iscensatta från Washington, med hjälp av alla dess resurser – inklusive HRW- så har Kuba fortsatt stöd från progressiva regeringar, internationella organisationer, folkliga rörelser, verkliga icke-regeringsanknutna organisationer som beundrar de framgångar Kuba uppnått vad gäller mänskliga rättigheter. Framgångar som för många är en dröm.

Cubainformacion 210209

Cuba, los derechos humanos y la mirada politizada de Human Rights Watch

Den ansedda tidskriften Monthly Review analyserar i sitt nummer av 16 februari 2010 HRW. Nedan några utdrag.

 

 

 

 


Post date: 2021-02-19 15:41:56
Post date GMT: 2021-02-19 14:41:56
Post modified date: 2021-02-19 15:41:56
Post modified date GMT: 2021-02-19 14:41:56

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com