Hur är det egentligen med de kubanska läkarna?

Henry Reeve-brigad. Foto: MINSAP

Hur är det egentligen med de kubanska läkarna?

 

Sedan en tid driver Trumpregimen en intensiv kampanj mot det kubanska hälsobiståndet. Här havdas att de kubanska läkarna är utsatta för slavhandel. Kampanjen har god hjälp av vissa organisationer och medier också i Sverige. Det har givit upphov till frågor. Så låt oss besvara dem. Vad gäller läkarna och vad är villkoren?

De flesta (40 av 66) länder betalar ingenting till Kuba. Men det vore ju absurt om t.ex. inte det extremt rika Quatar skulle betala det fattiga Kuba. Rika länder som Quatar, Sydafrika, Angola med flera betalar. Fattiga som Haiti, Bolivia och en rad afrikanska stater betalar inte.

Avtalen ser olika ut mellan olika länder. Ofta är det trepartskontrakt mellan Kuba, det sökande landet och PAHO (WHO:s Latinamerikaorganisation) I krissituationer, som nu vid coronapandemin, diskuteras inte ens någon betalning, utan Kuba skickar en kontingent så fort det är praktiskt möjligt. Detta bekräftas i intervjuer med ansvariga i Italien och det står i exempelvis New York Times 2020-04-27.

Man kan ju fråga hur det kommer sig att USA (och till exempel Civil Rights Defenders i Sverige) visar så stor passion för de kubanska läkarnas arbetsvillkor i utlandet? Trump har ju knappast gjort sig känd för att värna om anständiga villkor för anställda. Då skulle han ha fullt upp i USA. De kubanska läkarna är på intet sätt de som har det värst i världen. De ansöker om att åka, de skriver på kontrakt, de åker frivilligt och de tjänar mer i utlandet än hemma. Ändå denna groteska upprördhet! Vad om barnarbete i USA? Vad om barn i Kongo som tvingas gräva fram mineraler till de multinationella företagen? Vad om maquiladoras i Centralamerika? Nej, det är de kubanska läkarna som ställs i fokus, utan att motiven bakom smutskastningen ifrågasätts.

Om en svensk blir utsänd av ABB/ SKF eller något annat företag till utlandet, får hen självklart inte allt det som utlandet betalar till företaget. Lika lite som anställda på konsultbolag får hela summan som företag de är placerade på betalar till konsultfirman. Skillnaden mot de kubanska läkarna är att i de först nämnda fallen går överskottet till privata aktieägare.

Vad gäller då för de kubanska läkarna när de jobbar utomlands?

De får sin fulla vanliga lön som sätts in på ett konto i Kuba som de får ut när de kommer hem. Det gör att många byter hus och en del köper bil när de återvänder.

Under tjänstgöring i utlandet har de mat, bostad, transporter och fickpengar samt en bonus i hårdvaluta. Bonusen utgör ofta ca 25-30 procent av vad värdlandet betalar. Men bonus utgår också om läkaren arbetar i länder som inte betalar något alls.

De 70-75 procent som blir ”över” går dels till personal som arbetar i länder som inte betalar, och dels till att upprätthålla den kostnadsfria kubanska hälsovården.

Att det humankapital som Kuba satsat på sedan revolutionen 1959 genom en fantastisk prioritering av utbildning ger landet inkomster är knappast något att förfasa sig över. Tvärtom. Men USA och dess anhängare vill blockera också denna inkomstkälla, liksom de blockerat så många andra. I syfte att ”framkalla svält och desperation”, som det heter i US-dokumenten. Dvs USA:s mördande blockad skulle då illustrera människokärlek och Kubas läkarbrigader fördömas. Snacka om hyckleri och en upp-och-nedvänd-värld!

Medan Kuba skickar läkare för att rädda liv, skickar USA sina legoknektar för att utplåna liv.

Dessutom driver USA en aktiv kampanj för ”brain-drain”. Det är inte bara kubanska läkare man försöker locka att hoppa av. USA (och andra rika länder) berövar fattiga länder många av de få utbildade dessa har och tar ifrån dessa länder resurser som de så väl behöver. Det förra ifrågasätts, det senare anses som naturligt.

Istället för att smutskastas, förtjänar Kuba beröm och tacksamhet. Kubanerna har räddat hundratusentals liv, de ger hälsovård till fattiga människor som i många fall aldrig träffat en läkare. Vem bör hyllas och vem bör kritiseras?

Zoltan Tiroler 200509 (Fredsdagen. Tack Röda Armén)

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är det om du blir medlem!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer och arbetslösa) till Swish- eller pg-numret ovan.