doctors

doctors

Hälsovårdspersonal i en av Kubas ”Henry Reed-brigader” på väg att rädda liv i främmande land