Hur kommer det sig att sex miljoner gratis ögonoperationer inte blir någon nyhet?

Källa: w5.salud.gob.sv

Hur kommer det sig att sex miljoner gratis ögonoperationer inte är någon nyhet?

2005 undertecknade Fidel Castro och Hugo Chávez ett avtal i Kuba där de förband sig att i hela Latinamerika gratis ögonoperera fattiga människor i det som kallas Operation Mirakel. (Operación Milagro).

Det har gått 14 år och resultaten är häpnadsväckande: sex miljoner människor på kontinenten (Kuba ej medräknat) har opererats. Majoriteten av dem av kubansk personal. Venezuela har bistått med ekonomiska resurser.

Hälften, tre miljoner, har opererats i Venezuela, 700 000 i Bolivia, 171 000 i Nicaragua, 136 000 i Guatemala, 61 000 i Brasilien. Tiotusentals i Argentina, Mexiko, Peru, Colombia, etc.

Men om detta fantastiska solidaritetsarbete får vi inga reportage, nyheter, artiklar eller ledare. Det är total tystnad i bolagsmedierna i såväl Latinamerika som i världen i stort.

Hur kommer det sig? En orsak är klass. Operation Mirakel hjälper de fattigaste i dessa länder. Och det stör den medicinska eliten och de privata hälsovårdsföretagen. Många av dessa är kunder till de stora medierna. Dessa i sin tur är megafoner för och försvarar sina egna intressen och det rådande samhälle som gynnar dem. [Och en annan orsak är att det är de av medierna nedsvärtade nationerna Kuba och Venezuela som gör det].

Por qué 6 millones de operaciones gratuitas no son noticia?

Cubainformacion 190913