Hur kommer det sig att sex miljoner gratis ögonoperationer inte blir någon nyhet?

Hur kommer det sig att sex miljoner gratis ögonoperationer inte är någon nyhet?

2005 undertecknade Fidel Castro och Hugo Chávez ett avtal i Kuba där de förband sig att i hela Latinamerika gratis ögonoperera fattiga människor i det som kallas Operation Mirakel. (Operación Milagro).

Det har gått 14 år och resultaten är häpnadsväckande: sex miljoner människor på kontinenten (Kuba ej medräknat) har opererats. Majoriteten av dem av kubansk personal. Venezuela har bistått med ekonomiska resurser.

Hälften, tre miljoner, har opererats i Venezuela, 700 000 i Bolivia, 171 000 i Nicaragua, 136 000 i Guatemala, 61 000 i Brasilien. Tiotusentals i Argentina, Mexiko, Peru, Colombia, etc.

Men om detta fantastiska solidaritetsarbete får vi inga reportage, nyheter, artiklar eller ledare. Det är total tystnad i bolagsmedierna i såväl Latinamerika som i världen i stort.

Hur kommer det sig? En orsak är klass. Operation Mirakel hjälper de fattigaste i dessa länder. Och det stör den medicinska eliten och de privata hälsovårdsföretagen. Många av dessa är kunder till de stora medierna. Dessa i sin tur är megafoner för och försvarar sina egna intressen och det rådande samhälle som gynnar dem. [Och en annan orsak är att det är de av medierna nedsvärtade nationerna Kuba och Venezuela som gör det].

Por qué 6 millones de operaciones gratuitas no son noticia?

Cubainformacion 190913