Hur lever en politiker i Kuba?

Rafael Valle Morales, folkmaktsledamot i Sancti Spiritus. Foto: Cubadebate

En folkvald vilar aldrig

Han har på sig en kubansk basebollkeps för att skydda sig mot den gassande solen och kan ses var som helst i kommundelen Parque i staden Sancti Spíritus, när som helst på dygnet. Han samtalar med en mängd människor, och det finns alltid någon som väntar på att få prata med honom.

Många vill tala med kommundelsnämndens folkvalde representant, el delegado: några för att ta reda på om strömavbrotten kommer att minska, andra vill veta hur det går med underhållet av gatorna, om priserna i de statliga butikerna som har stigit, och kanske för att klaga på försäljningen av de ransonerade varorna i en viss butik.

Alla har något att säga och Rafael Valle Morales lyssnar med tålamodet hos en person som vet att han står i folkets tjänst.

”Man känner sig missnöjd när man som delegado inte kan ge svar. Man måste lyssna på alla och ta upp frågorna med de ansvariga i kommundelsnämnden.

Vi delegados är också missnöjda när de svar vi får av ledare för företag och institutioner inte tillfredsställer väljarnas krav, men det är något vi måste fortsätta att arbeta med för att förbättra Folkmakten”, erkänner han för Cubadebate.

Sedan 2011, då han valdes till delegado i den 120:e valkretsen i kommunen Sancti Spíritus, har han – bokstavligen – levt för folket, särskilt för de äldre som behöver hans tjänster och ansträngningar.

Han är 58 år gammal och under sina tre mandatperioder, varav två i ledningen för Parques kommundelsnämnd, har han varit övertygad om att ingenting, absolut ingenting, är viktigare än att ta detta ansvar: ”Det är en unik uppgift eftersom det är den mest direkta kontakten med befolkningen och det tvingar dig att lära dig allt om deras behov och problem.”

”De är dina egna grannar och genom att ta itu med deras problem och hjälpa dem kan man förbättra deras livskvalitet.

Det gör det också möjligt att föra en dialog med människor för att bättre förklara för dem den verklighet vi lever i och på vilka sätt de själva kan bidra till att lösa problemen”, tillägger han.

Vad gör du när du är missnöjd med det svar du får uppifrån?

”Man måste insistera och inte bara se problemen ur en synvinkel. Man måste vara på plats, ta reda på mer, gå djupare i ärendet. Samtala och få klarhet för att ge folket de svar det förtjänar.”

Han har en examen i redovisning och statistik – vilket han arbetat med i 20 år – och erkänner att det är en komplicerad uppgift att vara delegado, men att den inte är omöjlig: ”Man har inga egna administrativa resurser och kan därför inte ge något materiellt, utan bara bearbeta och hjälpa till att lösa problemen i grannskapet.”

Hur känns det att göra så mycket bra?

”Det ger en enorm tillfredsställelse inombords, så man vill fortsätta arbeta dygnet runt för att hjälpa människor.”

Även om Rafael är en man som har lätt för att prata, så stockar sig orden i halsen på honom när han minns några av de svåraste saker som han hanterat i sin roll som delegado.

”Det svåraste är att hantera fall med sängliggande personer, särskilt om de inte vårdas av nära anhöriga. Hur som helst är det alltid komplicerat, men det är sådant som så klart alltid blir löst och det kompenserar för alla olustiga känslor.

Jag minns att under covidpandemin, i området för den 121:a valkretsen i Juan González och Ramón López Peña, där flera utsatta människor samlades, där gjordes ett integrerat och samordnat socialt arbete och många fall togs om hand.

En äldre person som bor flera trappor upp, en sängliggande kvinna som brandkåren var tvungen att ta ner från sin lägenhet – sådana scener kommer jag alltid att minnas, även om vi gjorde allt som krävdes och tog hand om alla omedelbart.”

Vad kan en delegado inte vara utan?

”Kommunikation med folket, från morgon till kväll. Även i de värsta situationerna är det bästa att informera, klargöra, förklara och övertyga. Allt kan inte lösas med varor och tjänster, särskilt inte i dessa tider, men man kan inte vända ryggen åt folket eller vilseleda, hur svårt det än är att svara.”

Hur har den senaste tiden som delegado varit?

”Mycket svår, särskilt med köerna, varubristen, strömavbrotten och bristen på mediciner.

Vi har organiserat om sättet att arbeta, vi har fått stöd av människor för att kontrollera processerna i kommundelsnämnden, vi har inrättat ett distributionssätt med lager och leveransböcker som har tagits väl emot och som har bidragit till att varorna når alla mer rättvist. Men det finns mer vi kan förbättra.”

Vilka är dina väljares huvudsakliga problem?

”Det vanligaste är vattenläckor och att gatorna är i dåligt skick, särskilt i Bayamo, som vi har försökt få åtgärdat i flera år. Vi arbetar tillsammans för att förbättra området kring vattenledningen.

Befolkningen åldras och vi arbetar integrerat med alla för att se om problemen kommer att minska eller lösas under de kommande månaderna.”

Finns det någon enhet eller företag i Sancti Spíritus som inte har gett dig tillräckliga svar?

”Det har aldrig rått någon brist på uppmärksamhet från någon enhet. De ger alla svar, men när det krävs materiella investeringar och de ansvariga företagen inte har det inom räckhåll så måste man vänta.

Jag kan inte påminna mig att någon administrativ ledare har vägrat att hjälpa till när de kan – och när de inte kan har vi alltid fått en förklaring.”

Hur ser din bostadssituation ut?

”Vi är sex personer i hushållet: jag, min fru, min dotter, min svärson och två barnbarn. Familjen stöttar mig och vet att det här är ett arbete som pågår hela dagen och att man kommer hem sent, men det var folkets val och det kan man inte svika.

Det finns alltid någon stund på dagen då jag kan umgås med dem, leka med barnbarnen, hjälpa min fru och ta hand om dem alla. Jag har deras stöd eftersom de vet att detta är en plikt som måste fullgöras och att familjens stöd är avgörande.”

Hur ser du dig själv om fem år?

”Jag ser mig själv som en delegado som har försökt lösa de problem som folket har, utan att tröttna, osjälviskt och glad över att ha fullgjort en så givande uppgift.”

Är det något regeringen saknar i sin förvaltning för att komma närmare medborgarna?

”En strategi har fastställts för att vara direkt på gräsrotsnivå, i valkretsarna, för att vara på plats och göra besök i kvarter och byar, identifiera problemen för att uppnå ett bättre år 2023 och för att utvecklas som samhälle, som ort.”

När har du semester?

”En delegado har ingen egentlig semester. Jag åker bort några dagar, vilar upp mig, besöker vänner och anhöriga, men bara kortare perioder.

Det finns alltid människor som behöver dig och som väntar på att du ska komma tillbaka snart. Och det är det jag är här för, alltid redo att försvara den skyttegrav där jag valdes.”

Yosdany Morejón Ortega, Cubadebate 230130 /cv

Un delegado 24 por 24