Hur ska USA ha det i Venezuela?

Ned Price på presskonferens 230103. Foto: U.S. Department of State

Vilken regering i Venezuela erkänner USA?

Den 3 januari 2023 frågade Shaun Tandon från Agence France-Presse (AFP) USAs talesperson Ned Price om Venezuela. I slutet av december 2022 beslutade den venezuelanska oppositionen att upplösa den ”interimsregering” som letts av Juan Guaidó. Sedan 2019 erkänner USAs regering Guaidó som Venezuelas ”interimspresident”.

Med anledning av slutet på Guaidós regering frågade Tandon om ”USA fortfarande erkänner Juan Guaidó som legitim interimspresident?”

Prices svar var att USAs regering erkänner ”den enda kvarvarande demokratiskt valda institutionen i Venezuela idag, och det är nationalförsamlingen från 2015”. Det är sant att när USAs regering stödde Guaidó som Venezuelas ”interimspresident” gjorde den det på grund av hans roll som roterande ordförande 2019 i den nationalförsamlingen. Eftersom ordförandeskapet roterar årligen borde Guaidó ha lämnat positionen som ”interimspresident” i slutet av 2020. Men det gjorde han inte, vilket strider mot artikel 233 i Venezuelas konstitution från 1999, som han angav som grund för sitt tillträde 2019.

Price sade att ”2015 års nationalförsamling har förnyat sitt mandat”. Men den församlingen upplöstes när dess mandat gick ut och ersattes – efter valet i december 2020 – av en ny nationalförsamling. USAs regering kallade valet 2020 för en ”politisk fars”. Men när jag i Venezuela 2020 träffade ledarna för landets två historiska oppositionspartier – Pedro José Rojas från Acción Democrática (AD) och Juan Carlos Alvarado från Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) – sa de att valet 2020 var legitimt och att de bara inte visste hur de skulle kunna överrösta det massiva antalet Chávez-anhängare. Sedan de nya ledamöterna tog plats har församlingen från 2015 inte satt sin fot i Palacio Federal Legislativo, som inrymmer nationalförsamlingen, nära Plaza Bolívar i Caracas.

Sammanfattningsvis anser alltså USAs regering att den verkliga demokratiska institutionen i Venezuela är en institution som inte har sammanträtt på sju år och vars politiska krafter – tvärtemot inrådan från AD och COPEI – beslutade att bojkotta valet 2020.

För några dagar sedan intervjuades Venezuelas president Nicolás Maduro av den kände journalisten Ignacio Ramonet. Maduro sade till Ramonet att han är ”beredd på dialog på högsta nivå, baserad på respekt”. Han hoppades att det ska ”gå upp ett ljus” för USAs president Joe Biden och få USA att lägga sin ”extremistiska politik åt sidan”.

Ned Price vägrade inte bara ta emot denna olivkvist, utan sade också att USAs inställning till ”Nicolás Maduro inte kommer att förändras”. Detta är ett besvärligt uttalande eftersom medlemmar av Prices egen regering åkte till Caracas i mars och juni 2022 för att träffa Maduro-regeringen och tala om en normalisering av oljeförsäljningen och frisläppandet av fängslade USA-medborgare.

Tandons fråga hänger således fortfarande över Vita huset.

Vijay Prashad, Globetrotter 230106
/cv

Vijay Prashad är en indisk historiker, redaktör och journalist. Han är författarstipendiat och chefskorrespondent på Globetrotter. Han är redaktör för LeftWord Books och chef för Tricontinental: Institute for Social Research. Han är senior non-resident fellow vid Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of China. Han har skrivit mer än 20 böcker, bland annat The Darker Nations och The Poorer Nations. Hans senaste böcker är Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism och (med Noam Chomsky) The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan, and the Fragility of U.S. Power.