This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Tue May 17 11:19:45 2022 / +0000 GMT

Hur USA förberedde kuppförsöket i Nicaragua i somras
USAID, USA:s ”hjälporganisation”, en CIA-täckmantel, har en långsiktig strategi i Nicaragua som, efter många års målmedvetet arbete, riktar in sig på valen 2021. I det syftet arbetar USAID med tre mål:

1. Att öka oppositionens deltagande i landets politiska liv. Det åstadkoms bland annat genom att utbilda nya ledare för oppositionen.

2. Att stärka oppositionens medier för att kunna driva, och vinna, ett mediekrig

3. Att främja regeringsfientliga känslor i känsliga sektorer av samhället. Det gäller främst den Karibiska kusten (USA:s UD har betecknat Atlantkusten som ett område av hög prioritet för att nå målen i Nicaragua.

För att uppnå de tvåförsta målen har USAID avsatt ca 68,5 miljoner dollar. 2016 ökade de på summan med ytterligare 8 miljoner dollar för att stärka följande program:

a. Utbildning i databaserad journalistik och visualisering. Detta genomförs av American institution International Research and Exchange Board (IREX) och också med fondmedel från Open Society. Programmet infördes i Nicaragua via ”Röster för Alla”, sponsrat av IREX och med deltagande av NGO:n ”Fundemos”. Projektet försöker att påverka den allmänna opinionen och skapa en negativ syn på president Daniel Ortega och hans regering.

b. Program för förstärkning av institutioner. Detta projekt genomfördes 2013 – 2018 av den USA-kontrakterade Dexis Consulting Group & Chemonics. De hade en budget på 6,5 miljoner dollar, men 2016 fick de ytterligare tillskott på 2,5 miljoner dollar. Det handlade om att stärka möjligheten att mobilisera oppositionsorganisationer för att få ökat genomslag i parallellt pågående mediekampanjer eller andra situtationer som svaraade mot deras intressen.

c. Stipendier till civilsamhället. Detta genomfördes av NGO:n ”Ética y Transparencia” (Etik och öppenhet) mellan 2013 – 2017 och en budget på ca 2 miljoner dollar.  Här handlade det om att utbilda och återaktivera oppositionsorganisationer för att tvinga fram konstitutionella reformer och förbereda medieaktioner för att misskreditera valprocesser och fördöma påstådda fall av korruption i regeringen.

d. Program för att stärka medel för kommunikation. Detta program genomförs av Violeta Barrios de Chamorro Foundation, under samarbetsavtalet No. 524-A-14-00001. Budgeten är på 1,6 miljoner dollar 2014-2017, med påfyllning med ytterligare en knapp miljon. Programmets första åtgärd var fokuserat på att underminera synen på Nicaraguas regering i början på valprocessen 2016. Det gjordes genom utbildning och finansiering av ”oberoende” kommunikatörer. 2017 beslutae USAID att förlänga programmet till 2020 och tillförde ytterligare 3,7 miljoner dollar inför valen 2021.

e. Program för lokalt styre. Det handlar om perioden 2010-2018 och den US-baserade NGO:n ”Global Communities” med en första budget på 26 miljoner dollar. 2016 fick de ytterligare 3 miljoner dollar. Det huvudsakliga syftet är att försvaga Nicaraguas regering genom att skapa politiskt tryck från kommunerna. Programmets aktiviteter var inriktat på att främja civil olydnad och instabilitet i adminstrationens institutioner som styrs av FSLN (regeringspartiet, Sandinisterna), genom att utnyttja lokala affärsmän med kopplingar till oppositionen.

f. Utvecklingsprogram för Demokratiskt Ledarskap (DLDP). Genomfördes 2010-2018 av NDI under Samarbetsavtalet Nr 524-A00-10-00003-00, med en första budget på 18 miljoner dollar. 2016 fick de ytterligare 1,7 miljoner och hamnade sammanlagt på nästan 20 miljoner dollar. Detta är ett av USAID:s viktigaste program vars syfte var att skapa en massa ungdomar kritiska till regeringen, så att de kunde fungera som förändringsagenter för det som komma skulle på mellan- och lång sikt för att genomföra ett generationsskifte i oppostionen.

g. Främjande av ekonomisk och social utveckling i Nicaragua. Genomfördes av den lokala NGO:n ”Nicaraguan Foundation for the Economic and Social Development” (FUNIDE) under Samarbetsavtalet No. 524-A-11-00001, mellan 2011-2016 och en budget på 2,5 miljoner dollar. Denna NGO, skapad av USAID, hade som huvudsyfte att stärka bilden av sig självt för att få trovärdighet bland allmänheten och i nationella och internationella finansiella sektorer. Det skulle göra det möjligt att presentera det, på medellång och lång sikt, som ett spjutspetsinstitut mot regeringens ekonomiska politik. Det genom att skapa negativa omdömen om denna.

Behind Back Doors 181106

https://bbackdoors.wordpress.com/2018/11/06/how-the-usaid-prepared-the-conditions-for-a-non-violent-coup-detat-against-the-nicaraguan-government-part-i/

https://nicaraguarebelde.wordpress.com/2018/12/12/como-la-usaid-preparo-condiciones-para-un-golpe-suave-contra-el-gobierno-de-nicaragua-parte-i/

 

 


Post date: 2018-12-18 20:23:18
Post date GMT: 2018-12-18 19:23:18
Post modified date: 2018-12-18 20:23:18
Post modified date GMT: 2018-12-18 19:23:18

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com