organoponico_Cfg (2)

organoponico_Cfg (2)

Alla storstäder i Kuba omges av ”gröna bälten” med ekologiska odlingar.