I kamp för rätten till hälsovård

Dr.Vigil, tvåa från höger, tillsammans med brittiska parlamentsledamöter

I kamp för rätten till hälsovård

Det senaste decenniet har Dr Vigil arbetat i Afrika (mot Ebola), Ecuador, Haiti, Peru och Västsahara som en del i Kubas ”Henry Reeve Internationella Team av medicinska specialister vid katastrofer och epidemier”. Eller kortare sagt: Med Henry Reeve Brigaden.

Kort efter att han utexaminerats som läkare arbetade han fyra år i Venezuela. Det som en del av ”Barrio Adentro” (”Inne i grannskapet”) och dess hälsovårdsarbete.

Han delade nylgien med sig av sina erfarenheter på offentliga möten som organiserades av Cuba Solidarity Campaign i Storbritannien på möten i London, Birmingham, Manchester, Leicester, Brighton och Norwich. Fackföreningsfolk och hälsovårdsarbetare hade tillfälle att lyssna till honom.

Det som rörde åhörarna mest var hans erfarenheter som frivillig i Sierra Leone i kampen mot Ebolaepidemin. Dr Vigil ingick i det 256-personer starka kubanska medicinska teamet. Det delades upp i tre brigader som stannade i sex månader. Det i motsats till läkare och sjuksköterskor från andra länder som stannade mellan fem och sju veckor.

”Det var de grymmaste och svåraste sex månaderna i mitt liv…det var så många människor som dog överallt runt oss. Hela familjer och barn som dog i dina armar. Och du visste att det var en sjukdom som inte hade någon bot – det är mycket svårt. Men vi hade avgett ett löfte – vi skulle göra allt vad vi kunde, och de som dog skulle göra det med värdighet.”

”Jag arbetade på en av de fem sjukhus som bemannades av kubaner. Vi började rädda folk och det började bli känt att de kubanska läkarna räddade liv. Så när ryktet spreds, så ville alla komma till ett kubanskt sjukhus. Vi hade bara 74 sängar. Men det spelade ingen roll. Folk ville komma till vårt sjukhus även om det innebar att ligga på golvet. Så vi lade dem på golvet. Det var faktiskt något vackert över det.”

”Trots den enorma utmaning som USA:s blockad innebär så har vårt folk spridit solidaritet överallt”, sade Dr. Vigil inför det fullsatta auditoriet på ett möte med facket UNISON. När han beskrev hur Henry Reeve Brigaden arbetar så berättade han hur de kommer till länder med ”vår egen mat, våra tält och våra mediciner – allt vi behöver för vårt medicinska uppdrag. Det för att vi inte ska belasta länder som redan kämpar med akuta hälsokatastrofer. Vårt arbete är alltid fullständigt gratis för patienterna, oavsett var vi finns.”

Dr. Vigil var med på en intervju med BBC som fokuserade på hans vistelse i Venezuela och anklagelserna från USA:s regering att de kubanska läkarna antingen var slavar eller soldater som enbart behandlade de som stödde Venezuelas regering.

”Vi är kubanska läkare med önskan om att hjälpa till. Venezolanerna öppnade sina dörrar för oss, både de som gillade regeringen och de som var motståndare till den. Det fanns aldrig någon skillnad där. Jag avvisade aldrig någon”, sade han till BBC.

”Jag ska berätta något: under mitt andra år i Venezuela försökte de köpa mig med en säck pengar. De kom en dag och sade att här är en portfölj med pengar. Det var mycket pengar. Allt jag behövde göra var att ge dem mitt pass och överge mitt arbete. I det ögonblicket passerade tusentals tankar genom huvudet. Men främst är din egen självkänsla och värdighet. Var finns det om du accepterar dessa pengar?”

”Syftet är att smutskasta vårt uppdrag internationellt och få de professionella att lämna. Det är vad USA:s regering alltid gjort. De körde sitt ökända ’Medical Parole Programme’ (programmet som erbjöd kubanska hälsovårdsarbetare pass och möjlighet att bosätta sig i USA ifall de övergav sina uppdrag). Och nu är de igång med detta program igen.”

Dr. Vigil säger att han känner till flera läkare som övergav sina uppdrag och som nu är desperata i försöken att återvända och inte har kunnat göra det. Han känner också andra som finns i USA, Spanien och Chile och som är framgångsrika där. Han tillbakavisar kraftfullt anklagelserna från USA:s regering och Brasiliens president Jair Bolsonaro – anklagelser som upprepas i BBC-intervjun – att de kubanska frivilliga hälsovårdsarbetarna skulle vara slavar. ”Vi läkare är enbart slavar för våra patienter”, säger han till BBC. Ingen tvingas åka. Deltagande i alla Kubas utlandsuppdrag är frivilligt. Om du säger nej händer ingenting. Och jag vill säga en sak till, och det har också vår regering sagt offentligt: de som vill återvända kan göra det när som helst.”

Alla får ett kontrakt innan de åker, där det klart och tydligt framgår hur mycket de kommer att få betalt. ”Alla frivilliga vet att de får en del och att den andra delen går till vårt eget nationella sociala system, till regeringen. Inte i fickorna på någon enskild för att berika sig. Det är ett sätt att vara självförsörjande.”

Han skrattar när han påminns om USA:s nationelle säkerhetsrådgivare John Boltons påstående att de 20 000 kubanerna i Venezuela inte var medicinsk personal, utan soldater. ”Ursäkta att jag skrattar, men det är det mest absurda jag hört. Jag arbetade på olika platser i Venezuela i fyra år. Inte någonstans träffade jag på någon av våra läkare som var soldat. Det är enbart en hälsovårdsinsats.”

Cuba Solidarity Campaign (nedkortad)

Fighting for the right to health

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0