I Miami hotas kubaner som går emot USA-intervention

Foto (Miami): Italia / Pixabay

I Miami hotas kubaner som går emot USA-intervention

Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez fördömde igår (20/7) de tilltagande hoten mot i USA bosatta kubaner som förespråkar normalisering i relationerna mellan USA och Kuba. Rodriguez krävde ett stopp på hoten och trakasserierna.

I ett Twitter-meddelande lade den kubanske utrikesministern skulden för trakasserierna på de extremistiska högergrupperna, med bas i Miami och södra Florida.

De fientliga aktionerna mot medborgare där med kubansk härkomst, som drabbats för att de förespråkar förbättringar av relationerna mellan de två nationerna måste upphöra, skrev Rodriguez.

Under de senaste dagarna har kubaner bosatta i USA berättat att de mottagit hot därför att de tagit avstånd från propåer om en US-amerikansk militär intervention.

Tidigare har normaliseringsförespråkande kubaner i USA angripits därför att de kritiserat Bidens och Vita Husets planer på ensidigt genomförda restriktioner och ytterligare försämringar av relationerna till Kuba.

Det som drabbat den USA-kubanske professorn Carlos Lazo är ett känt fall. Han har förespråkat ett slut på USA:s ekonomiska och finansiella blockad mot Kuba, och lanserat projektet Bridges of Love (”Broar av kärlek”). Vilket resulterat i att han har fått ta emot mordhot.

Kuba har också fördömt stödet från de USA-baserade högergrupperna till upploppen på Kuba. Upploppen understöddes på ett målmedvetet sätt av krafter i södra Florida, och främst Miami.

Kubanska myndigheter hävdar att aktiviteten i Miami följde en manual för hybridkrigföring, syftande till att göra Kuba omöjligt att regera och lägga grunden till en intervention från USA:s sida.

Med avsikten att skapa kaos spreds genom sociala medier och spansk-språkiga radiostationer ett budskap präglat av hat och laddat med falska uppgifter och uppgifter tagna ur sitt sammanhang.

Telesur 21-07-20

https://www.telesurenglish.net/news/Cuba-Denounces-Threats-to-Anti-Intervention-Emigrants-in-the-US-20210720-0011.html

Till Telesur-artikeln (på engelska) finns bifogad en video, visande Miami-aktiviteter, med engelsk textning.

 

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ekonomiskt bidrag:

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN!

KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0