IMF vill ha ett nyliberalt Bolivia

IMF uppmanar Bolivia att överge sin framgångsrika ekonomiska modell

IMF släppte den 16 september en rapport om den bolivianska ekonomin, med rekommendationer om drastiska nyliberala åtgärder, bland annat att minska arbetstagarnas löner, skära ned på offentliga investeringar och upphöra med valutakontroller – dvs. att avsluta den politik som har förvandlat Bolivia från ett av de fattigaste länderna i regionen till dess snabbast växande ekonomi.

Rapporten tar sikte på utgifterna för utveckling och säger: ”Regeringen måste begränsa utgifterna, bland annat genom att avskaffa lönebonusen i slutet av året för arbetare, de måste begränsa löneökningarna för anställda inom den offentliga sektorn och begränsa ökningen av offentliga investeringar och subventioner.”

Lönebonusen vid årets slut för arbetstagare (både inom den offentliga och privata sektorn) avser en politik som infördes under Evo Morales och som innebär att arbetsgivare ska betala sina anställda en bonus som motsvarar dubbla månadslönen, men endast om den årliga BNP-tillväxten är över 4,5 procent.

Huvuddelen av de offentliga investeringarna är avsedda för infrastruktur, medan majoriteten av subventionerna är avsedda att se till att bränslepriset inte stiger. Bolivia är det enda landet i regionen som inte har sett någon ökning av bränslepriserna, en politik som har hållit inflationen på mindre än 2 %, till skillnad från resten av Sydamerika.

I rapporten står det till och med att bränslepriserna måste stiga, och den inflation som detta oundvikligen skulle leda till skulle kunna kompenseras med hjälp av kontantöverföringsprogram för de fattigaste sektorerna, säger IMF. ”Ett framgångsrikt genomförande av en höjning av de inhemska bränslepriserna kommer att kräva att en del av budgetbesparingarna återanvänds i program för kontantöverföringar riktade till de fattigaste decilerna av befolkningen.”

Bolivias ekonomiminister, Marcelo Montenegro, förkastade rapporten med eftertryck: ”De föreskriver de gamla recepten från flera årtionden sedan där de uppmanar till att minska subventionerna, sänka de offentliga utgifterna, gradvis avskaffa bonusen i slutet av året för arbetare. Vi kommer inte att acceptera dessa rekommendationer eftersom vi är ett suveränt land och har en suverän ekonomisk politik.”

Den politik som IMF kritiserar har hjälpt Bolivia att minska fattigdomen med över 50 procent sedan Evo Morales tillträdde 2006. Den har också bidragit till att hålla inflationen på den lägsta nivån i Latinamerika. Samtidigt, när IMFs politik genomfördes i början av 2000-talet, levde över 60 procent av befolkningen under fattigdomsgränsen.

I ett tal i Brasilien nyligen förklarade Bolivias president Luis Arce att landets imponerande tillväxt beror på att landet avvisat IMFs rekommendationer: ”Vi har bättre förutsättningar nu eftersom Bolivia sedan 2006 inte har ett enda avtal med IMF. År 2020 försökte de facto-regeringen [regeringen som kom till efter en statskupp mot Evo Morales]. ingå ett låneprogram med IMF, vilket vi stoppade så fort vi kom in i regeringen. Vi upphävde det IMF-lånet eftersom vi anser att det bästa sättet att bedriva ekonomisk politik är att ha en suverän monetär och ekonomisk politik utan att vara underställd någon internationell organisation.”

Resumen Latinoamericano 220916
/cv

IMF Tells Bolivia to Drop its Successful Economic Model